Får man spela in ett samtal i smyg?

FRÅGA
En anställd har utan mitt medgivande eller vetande spelat in en konversation vi har haft och vill nu bruka denna i en fackföreningssak. Får man spela in samtal utan att den andra parten vet om det/har givit medgivande? Och kan man när så inte är fallet använda det i en eventuell sak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får man spela in ett samtal i smyg?

Jag tolkar detta som att ni två har haft ett samtal i enrum och att en av parterna har spelat in detta samtal och du har varit omedveten om detta. Att spela in ett samtal kan vara brottsligt och detta regeras i brottsbalken (BrB). I brottsbalken finns brottet olovlig avlyssning i 4:9a BrB. För detta brott krävs det att någon spelar in ett samtal med hjälp av teknisk utrustning samt att det inte är ett offentligt samtal och att ingen av parterna är medvetna om att det spelas in. Motsatsvis gäller att om en av parterna till samtalet är medveten om att samtalet spelas in så är det inte brottsligt. I detta fallet har den anställda spelat in samtalet mellan er två och eftersom personen varit medveten om inspelningen har det inte begåtts något brott. Man behöver inte upplysa motparten om att man spelar in samtalet.

Får ett inspelat samtal användas?

I en rättegång gäller fri bevisprövning och fri bevisföring enligt 35:1 RB. Detta innebär att i en domstol får man åberopa alla typer av bevis och att domstolen sedan ska bedömas saken utifrån alla de bevis som har lagts fram. Endast i undantagsfall kan en domstol avvisa bevisning enligt 35:7 RB t.ex. om beviset inte behövs eller det är uppenbart inte utgör betydelse i målet. Alltså får man som huvudregel använda inspelade samtal som bevis i en rättegång.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (829)
2019-10-13 Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?
2019-10-12 Olagligt att skapa och använda facebookprofil med annans namn?
2019-10-09 ofredande, och inte blockera numret från den som ofredar.
2019-10-07 Olovlig identitetsanvändning

Alla besvarade frågor (73715)