Får man spela in en person utan dennes vetskap?

Hej! Min förre detta var hos mig och vi drack lite! Sen frågade hon om hon fick ta bilen hem, men jag sa nej. Och det blev en massa tjafs och hon spelade in mig utan min vetskap. Och nu ska hon anmäla mig för kvinnofridskränkning. Har hon rätt till det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp mitt svar i två delar, där jag börjar med att redogöra för regleringen kring inspelning av samtal, och sedan förklarar lite kring brottet kvinnofridskränkning och eventuella andra brott som kan bli aktuella.

Spela in ett samtal mellan två personer
Det brott som skulle kunnat bli aktuellt är olovlig avlyssning (4 kap. 9a § BrB). En förutsättning för att brottet ska bli aktuellt är att personen som spelar in samtalet inte själv deltar i samtalet. Att spela in ett samtal som man själv deltar i är därför lagligt. Eftersom jag tolkar det som att din före detta spelade in ett samtal mellan er två där hon själv deltog har hon därför inte gjort sig skyldig till något brott.

Om brottet kvinnofridskränkning
Förutsättningarna att du skulle kunna dömas för grov kvinnofridskränkning är följande:
* Du har begått brottsliga gärningar mot din före detta som räknas upp i kapitel 3, 4, 6 eller 12 i brottsbalken, eller brutit ett kontaktförbud enligt 24 § lagen om kontaktförbud.
* Var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av din före dettas integritet
* Gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada din före dettas självkänsla
* Du är eller har varit gift med, eller bor eller har bott ihop med din före detta
(4 kap. 4a § BrB).

Det viktigaste att belysa här är kravet på att det ska ha skett en upprepad kränkning av din före dettas integritet. En enstaka kväll med "tjafs" kan därför inte motivera brottet grov kvinnofridskränkning. Däremot finns det andra brott som kan bli aktuella om det inte skett någon upprepad kränkning och jag kommer gå vidare och redogöra kort för dessa brott.

Om brottet olaga hot
Ett brott som skulle kunna aktualiseras beroende på vad ert "tjafs" innefattade är brottet olaga hot (4 kap. 5 § BrB). För att du ska kunna dömas för olaga hot krävs att du hotat din före detta med en brottslig gärning som framkallat allvarlig rädsla för din före dettas säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Säkerhet till person avser hot om exempelvis misshandel och mord, säkerhet till egendom avser exempelvis stöld, säkerhet till frihet och frid avser exempelvis olaga frihetsberövande och andra integritetskränkande brott. Bedömningen av hotet görs baserat på hur situationen såg ut och hur den framstått för din före detta. Bland annat tas hänsyn till vad hotet avsåg, på vilket sätt hotet uttalades, er relation till varandra och hur du agerat i övrigt.

Om brottet förolämpning
Förolämpning är ytterligare ett brott som skulle kunna aktualiseras. För att dömas för förolämpning krävs att du riktat beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot din före detta och gärningen är ägnad att kränka din före dettas självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB). Utrymmet för vilka uttalanden som omfattas av bestämmelsen är stort, men särskilt allvarligt ses på uttalanden som anspelar på den utsattes religion, hudfärg och sexuella läggning. Även tecken, gester och imitationer kan utgöra en straffbar förolämpning.

Slutsats: Din före detta gör sig inte skyldig till något brott genom att spela in samtalet mellan er två om hon själv deltar i samtalet. Vilket brott hon eventuellt skulle kunna anmäla dig för är svårt för mig att bedöma eftersom jag inte vet vad som uttalats under samtalet, men de tre brott jag skrivit om ovan är de som troligtvis skulle kunna bli aktuella.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”