Får man spela in ett möte med jobbet?

FRÅGA
Får jag spela in möte med jobbet (rehabiliterings möte efter sjukskrivning) .1: utan deras medgivande / i smyg (kan det användas som bevis i domstol)?2: Med deras medgivande (användas som bevis i domstol)?3: Får dom neka mig att spela in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att man får spela in samtal. Den begränsning som finns utgörs av brottet olaga avlyssning i 4 kap. 9 a § brottsbalken.

För att inte begå brottet olaga avlyssning är det viktigt att man själv är deltagande i samtalet som spelas in. Något medgivande från de andra krävs inte.

Skulle man spela in samtal mellan andra utan medgivande och där man själv inte deltar begår man alltså brottet olaga avlyssning.

Får man använda inspelningen som bevis

I Sverige gäller principen om fri bevisföring (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Det innebär att parterna i en domstolsprocess är i princip fri att föra vilken bevisning som helst. Det finns mycket litet utrymme för domstolen att avvisa bevisning.

Svaret på din fråga är alltså att inspelningen får användas som bevisning. Det hade till och med sannolikt varit tillåten som bevisning även om inspelningen skedde i strid mot förbudet om olovlig avlyssning.

Får de neka dig att spela in?

De har ingen rätt att hindra dig från att spela in. Det är upp till dig om du vill förmana personerna om att du spelar in. Du har dock ingen skyldighet att göra det utan inspelningen får som sagt ske utan deras medvetande och i smyg (under förutsättningen att du själv är deltagande i samtalet).

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84412)