Får man spara pengar från försörjningsstödet?

2021-05-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Får man spara undan pengar från försörjningsstöd och i så fall hur mycket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det snabba svaret är nog nej. Det är såklart väldigt positivt och eftertänksamt att spara men går inte jättebra ihop med just försörjningsstödet med tanke på vad det är menat för.

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § så har den som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt rätt till försörjningsstöd. Kan man arbeta så får man försörjningsstöd under förutsättning att man exempelvis står till arbetsmarknadens förfogande eller om man har särskilda skäl att inte göra det. Det innebär att försörjningsstöd är något man får då man verkligen behöver det och inte kan försörja sig på något annat sätt. Det är en del av det sociala skyddsnätet som ska möjliggöra en tillfällig hjälp för medborgarna då man hamnat snett av någon anledning.

Kan man försörja sig på annat sätt till exempel genom att sälja en bil, en bostadsrätt eller leva på sparade pengar så kommer dessa tillgångar att räknas in i personens möjligheter att försörja sig själv.

Enligt SoL 4 kap. 3 § så ges försörjningsstöd för skäliga kostnader för

livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon,boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det innebär alltså att det ungefär är meningen att alla pengar som kommer från försörjningsstödet ska gå till något särskilt. Om du en månad sparar in på exempelvis kläder och skor ska du nog räkna med att socialtjänsten kommer att räkna in de sparade pengarna i dina möjligheter att försörja dig själv inför ansökan kommande månad. Vi kan ta ett snabbt exempel. Säg att du en månad normalt får 10.000 kr i försörjningsstöd. Av dem lyckas du spara 500 kr. Om de 500 kronorna finns kvar på ditt konto då ansökan inför nästa månad görs kommer du att få 9500 kr i försörjningsstöd nästa månad. Detta är dock mycket grovt räknat, en individuell prövning görs alltid utefter de faktiska kostnader som en sökande har och vad hen har rätt till. Beräkningen är bara för att klargöra själva principen om tillgångar på kontot.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1354)
2021-12-01 Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?
2021-11-30 Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?
2021-11-30 Kan jag få rättshjälp?

Alla besvarade frågor (97635)