FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/03/2023

Får man som barägare anordna pokerspel om man inte tar betalt för deltagande?

Hej! Då jag inte har fått svar provar jag igen. Får jag som ägare av en bar anordna pokerspel utan att ta betalt och de som spelar, spelar således med sina egna pengar och jag egentligen bara tillhandahåller gratis plats? Hur ser detta ut rent juridisk då jag inte får några pengar för detta utan mer har det som ett event och tillhandahåller platsen att vara på. Finns där annars något sätt att lagligt tillhandahålla platsen för folket att sitta och spela? Tack för svar // 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som ägare av en bar får anordna pokerspel på baren genom att tillhandahålla platsen men utan att du själv tar något betalt för deltagandet i spelet. Regler som jag kommer att använda mig av finns i spellagen (SpelL) och för att tolka reglerna kommer jag även använda mig av förarbetena till lagen. 


Poker är ett spel som man generellt behöver ha licens för att anordna
Spellagen infördes med utgångspunkten att det för allt spel om pengar på den svenska spelmarknaden krävs licens (se prop. 2017/18:220 s. 1 och 1 kap. 1 § SpelL).


Poker är ett typ av kortspel som bör anses falla in under definitionen kasinospel (se 2 kap. 3 § 8 p. SpelL). Det är därmed ett spel i lagens mening och för att få tillhandahålla sådant spel krävs det licens (3 kap. 3 § SpelL).


Det finns dock undantag till licenskravet. Man behöver exempelvis inte söka licens om det inte krävs någon betalning av insats för att få delta, eller om det sker under privata former och avser låga belopp (3 kap. 4 § SpelL).


Du borde anses tillhandahålla pokerspel
Just ditt fall är intressant och det finns inte överdrivet mycket information att hitta om en liknande situation. Så som jag tolkar bestämmelserna i lagen är det själva tillhandahållandet av spelet som är det otillåtna och inte nödvändigtvis att man tjänar pengar på det (jämför 3 kap. 3 § SpelL).


Enligt min uppfattning utifrån vad som sägs i förarbetena till lagen finns det därför en risk att du anses tillhandahålla spel i lagens mening även om du bara tillhandahåller en lokal för pokerspel utan att ta betalt. Detta eftersom du genom att låta andra spela på din bar under ett sådant ”event” som du pratar om på ett sätt gör spelet tillgängligt och möjliggör för det att kunna spelas (jämför prop. 2017/18:220 s. 295).


Detta är dock enbart min tolkning. Jag kan inte ge dig ett definitivt svar eftersom det inte finns några direkta rättsfall eller liknande att hämta vägledning från. I och med det är det svårt att veta exakt hur ordet ”tillhandahålla” ska förstås i detta sammanhang.


Du kan söka licens för att få tillåtelse att anordna pokerspel
Utifrån vad jag skrivit ovan bör det som utgångspunkt vara otillåtet för dig att tillhandahålla platsen för pokerspelet. Om du vill göra det ändå krävs därför rimligen att du söker licens (3 kap. 3 § SpelL). Enligt min tolkning bör den verksamhet du beskriver inte heller undantas från licenskravet (jämför 3 kap. 4 § SpelL). Detta eftersom den inte bör anses anordnas under privata former. Att spelet anordnas på en bar och som ett ”event” tyder på en organiserad form enligt mig. Dessutom verkar deltagande i spelet kräva betalning av en insats, även om insatsen inte går till dig (se prop. 2017/18:220 s. 93-94).


Den aktuella licensen borde i så fall vara för kortspelsturnering
Det finns vissa generella krav du måste uppfylla för att kunna få licens. Bland annat ska du ha nödvändig kunskap och i övrigt vara lämplig (se bland annat 4 kap. 1 § SpelL och 4 kap. 2 § SpelL). 


När du skriver att det handlar om ”event” tolkar jag det som pokerturneringar vid återkommande tillfällen. Du kan få licens för att anordna sådana så länge vissa ytterligare krav är uppfyllda (9 kap. 1 § SpelL och 9 kap. 5 § SpelL). Pokern måste i så fall också endast utgöra ett komplement av förströelsekaraktär till annan verksamhet. Detta innebär att pokern inte får vara den huvudsakliga verksamheten (prop. 2017/18:220 s. 311). I ditt fall borde den huvudsakliga verksamheten vara barverksamheten och pokern verkar vara ett mindre komplement till denna i form av turneringar då och då. Därav bör du kunna få licens, så länge övriga krav är uppfyllda.


Licens söker du hos Spelinspektionen (jämför 4 kap. 6 § SpelL).


Sammanfattning och råd
Det jag redogjort för ovan är som sagt endast min bedömning av vad som gäller men jag hoppas ändå att du känner att du fått svar på din fråga. Mitt råd är att du bör söka licens för anordnandet av pokerspelet för att inte riskera något, eftersom det som sagt finns risk för att ditt agerande kan ses som ett tillhandahållande av spel. 


Vill du läsa mer om poker och licenser för pokerturneringar kan du göra det på Spelinspektionens hemsida. På samma hemsida finns även relevanta blanketter för att kunna söka nödvändiga licenser.


Om du har några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Skulle du behöva mer hjälp med hur din situation bör bedömas och hur lagen ska tolkas kan du även boka tid med en av våra duktiga jurister som kan hjälpa dig vidare.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo