Får man skriva illa (men sanna uppgifter) om någon, utan att skriva vem det handlar om?

FRÅGA
Får man skriva illa men sant om någon på till exempel en blogg utan att man skriver vem det handlar om?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Först och främst kan konstateras att vi har en yttrandefrihet här i Sverige, vilket gör att vi har rätt att yttra oss på olika typer av forum såsom en blogg. Denna frihet begränsas dock av olika typer av lagar och regler. Här är det framförallt förtalsparagrafen i 5 kap 1 § BrB som blir aktuell. Enligt denna paragraf har man inte rätt att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Här kan konstateras att det måste vara fråga om ett utpekande eller uppgiftslämnande som är ägnat att utsätta viss person för andras missaktning. Det innebär i princip att namn måste utskrivas, men man skulle också kunna tänka sig att det kan ses som förtal ifall det står klart vem texten handlar om eller vem som avses. Ansvar kan därför inte undgås enbart för att man inte skriver namnet på den personen det handlar om. Om det är uppenbart eller tydligt vem det handlar om spelar det ingen roll ifall namnet står där eller inte.

Det väsentliga är istället ifall uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Även om vissa av uppgifterna skulle vara sanna kan förtal bli aktuellt. Detta är helt beroende av hur uppgifterna presenteras och vad som sägs där omkring. Ett konkret uttalade om en sann uppgift, med bevis därtill, kan dock aldrig bli föremål för förtal. Endast om andra värderingar och uttalanden skulle vägas in kan det ses som ett brott i lagens mening.

Nina Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?