FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar08/11/2018

Får man skicka ut faktura retroaktivt utan förvarning?

Hyr ett större garage för 3000:-/månad. (Ingen moms) Fick avi för det på 3750:- inkl moms samt en faktura för 2018 retroaktivt 7500:- inkl moms. Får man göra så helt utan förvarning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avgörande för om det kan sändas ut en faktura för den aktuella perioden är beroende av om du och den andra parten hade ett avtal för den tiden. Om du nyligen börjat hyra garaget ska du betala hyra för enligt vad ni överenskommit. Har din motpart missat att skicka ut faktura för några månader som du faktiskt hyrt garaget, då är det i sin ordning att skicka ut fakturan i efterhand. Även utan förvarning.

En fordran (för t.ex. hyra av garage) preskriberas normalt sett tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen dessförinnan bryts (2 § första stycket Preskriptionslagen). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen).

Sammanfattningsvis innebär det att om ni hade ett hyresavtal för den aktuella perioden och du inte betalt för tiden, då får din motpart skicka ut en faktura. Vederbörande har i princip upp till tio år på sig att göra en sådan fordran gällande.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?