Får man sätta upp kameraövervakning på arbetsplatsen?

Hejsan,

En restaurang jag jobbar på kameraövervakar och har ljudupptagning i hela restaurangen och i köket. ( alltså på alla som jobbar och även alla gäster)

Chefen och personalchefen övervakar oss dagligen. Ingen i köket vet det än.

Jag fick reda på det när jag hade jobbat själv första gången och dom kom förbi och visade mig från hans mobil att de hade övervakat mig hela dagen.

Och att de gör det varje gång när jag jobbar själv, det vet jag därför att de båda kan ringa helt plötsligt och fråga saker tex. Vad var det som hände med den gästen osv.

Ingen av dom har frågat eller sagt nånting om övervakningen och det finns ingen skylt om kameraövervakning och det står heller inget om det på deras webbsida.

Är det lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nej, man får inte sätta upp kameror hur som helst, det finns en mängd regler att förhålla sig till om man vill göra det. Det är viktigt att komma ihåg att den enskildes integritet väger som ett tungt motintresse till att få övervaka.

Övervakningskameror på arbetsplatsen

För att ha kameraövervakning på en arbetsplats, dit allmänheten inte har tillträde utan endast anställda, krävs det inget tillstånd men man måste ändå förhålla sig till vissa regler. Övervakningen ska i dessa fall ha ett "berättigat syfte", det innebär att kameraövervakningen är till för att förhindra olyckor eller förhindra brott. Din arbetsgivare ska kunna bevisa att behovet att övervaka väger tyngre än personers intresse av att inte bli övervakade. Ett exempel är om din arbetsgivare sätter upp kameror för att undersöka om det förekommer stöld av personalen i köket, då är det proportionerligt att sätta upp kameror i köket, men inte på andra delar av arbetsplatsen.

Din arbetsgivare måste kunna visa starka skäl för att kunna övervaka sin personal. Det spelar även stor roll på hur din arbetsgivare övervakar sin personal, om man spelar in det som kameran övervakar eller om den bara sänder i realtid, alltså att ingenting sparas. Om kameran spelar in anser man ofta att det är mer integritetskränkande och det krävs nästan alltid att det föregår brott på arbetsplatsen och man genom inspelningen vill undersöka en specifik person.

Din arbetsgivare har en skyldighet att underrätta personalen om att det finns kameror på arbetsplatsen, det ska vara tydligt med exempelvis skyltar eller liknande och din arbetsgivare ska kunna uppge varför de har övervakning om en enskild begär det.

Övervakningskameror på en plats dit allmänheten har tillträde

Om det finns kameraövervakning på restaurangen där era kunder rör sig måste din arbetsgivare söka tillstånd om detta hos Länsstyrelsen. I vissa fall krävs det inte ett tillstånd men det krävs att man anmäler det till Länsstyrelsen. I dessa fall ska syftet med övervakningen vara att undvika eller avslöja brott.

Vänligen,

Melica DjahaniRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo