Får man sälja ett Playstation 5 för dubbla priset?

2020-11-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Får folk verkligen sälja en PS5:a för dubbla priset av vad sony säljer dom för? Ps5:or är nya och inte många som kunde få tag i en på releasedagen så folk lägger ut sina via blocket/facebook.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är avtalsrättslig, innebärande att Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat AvtL).Får man sälja en spelkonsol för dubbla priset?

Det finns inget stöd i lagen för att påstå att det är olagligt att köpa en spelkonsol och sälja den för dubbla priset. Huvudregeln i den svenska avtalsrätt är att det står parterna fritt att sluta avtal och utforma dess innehåll. Om X säljer en dator för dubbla inköpspriset så är det upp till Y att avgöra om den är värd priset. Det finns emellertid flera situationer som innebär att man tar avsteg från huvudregeln. Jag kommer ta upp de två som jag tolkat ligger närmast din kärnfråga.
Vad är ocker?

Det finns situationer där prissättningen kan medföra att avtalet blir ogiltigt, inte minst på senare tid har ockerparagrafen i 31 § AvtL kommit på tal i och med coronaviruset - och den överprisade andrahandsförsäljningen av jäst, blöjor, barnmat, ansiktsmasker, handsprit etc har på håll varit gränsfall. För att den bestämmelsen ska kunna ogiltigförklara ett avtal ska köparen ha befunnit sig i en ömmande situation. Ett exempel är trångmål (man är i nöd och inte har andra val än att köpa den ifrågavarande produkten). Man ska dock ha i bakhuvudet att ockerparagrafen tillämpas restriktivt.


Vad är den stora generalklausulen?

Enligt 36 § AvtL så kan ett avtalsvillkor jämkas (ändras) om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Detta innebär att priset i efterhand hade kunnat sättas ned, men eftersom utgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) verkar det aningen svårt att i praktiken få gehör hos en domstol i en situation som nu är fråga om. För det första är det närmast en leksak och inget livsnödvändigt, man har frivilligt gått med på avtalet, man har inte befunnit sig i en utsatt situation som gjort att man faktiskt behövt ett Playstation, man hade kunnat vänta på att hyllorna fylls på i butiker igen, man hade kunnat förhandla ned priset - och det är dessutom inte olagligt att en säljare gör vinst.Sammanfattning

Ockerparagrafen kan knappast sägas gälla för dem som väljer att köpa ett Playstation för dubbla priset. Det föreligger ingen nödsituation eller liknande.

Den stora generalklausulen skulle kunna användas för att underbygga argument till varför man bör - i efterhand - sätta ned priset, men enligt min tolkning så verkar de utsikterna svaga. Den bästa lösningen för någon som inte vill betala dubbla priset för ett PS5 är att förhandla med säljaren eller vänta några veckor så att hyllorna kan fyllas.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag varit otydlig eller om fler frågor dyker upp.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (351)
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet
2021-04-28 ogiltighet av ett borgensåtagande.

Alla besvarade frågor (92161)