Får man säga upp för att anställa med lönebidrag?

Är det tillåtet för en arbetsgivare att säga upp en arbetstagare, för sedan att anställa en person med lönebidrag till att utföra samma uppgifter. Motiveringen är att det blir lägre lönekostnader för arbetsgivaren.

Lawline svarar

 Hej,  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.  

Utifrån din fråga utgår jag från att det rör sig om en uppsägning av fast anställning, samt anställning med lönebidrag inom samma arbetsplats.

För att svara din fråga kommer jag att se till Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)

Generellt om uppsägningar 

För att en uppsägning ska kunna ske krävs dels att det föreligger saklig grund, och dels att omplacering inte är möjlig (7 § LAS). 

Saklig grund  

Den sakliga grunden kan vara arbetsbrist eller personliga förhållanden.

Omplacering 

Även om en saklig grund existerar får uppsägning inte ske om omplacering är möjlig. Denna omplacering innebär inte att den anställda har rätt att omplaceras till en position som denne inte är kvalificerad för.  

Uppsägning på grund av arbetsbrist 

Om en anställd sägs upp på grund av arbetsbrist, och inte personliga skäl, har denne förtur till återanställning, om den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste 3 åren.  (25 § LAS). Denna företrädesrätt gäller inom nio månader efter anställningens upphörande.  

Anställning av arbetstagare med lönebidrag 

Vid uppsägning ska arbetsgivaren följa en turordning, från denna undantas dock anställda med anställning med lönebidrag om det inte skulle innebära allvarliga olägenheter (23 § LAS).  

För att göra en anställning med stöd får arbetsgivaren dock inte ha avskedat anställda på grund av arbetsbrist under de senaste 12 månaderna (20 § 2 punkten Förordning om särskilt anställningsstöd). 

Sammanfattning  

Arbetsgivaren får kringgå turordningsreglerna till förmån för en anställd med lönebidrag, däremot får arbetsgivaren inte medgivas anställningsstöd om denne sagt upp anställda på grund av arbetsbrist.  

Om du önskar hjälp i ett specifikt ärende är du alltid välkommen att anställa våra jurister.  

Jag hoppas att du fått svar på din fundering.  

Vänligen,  

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”