Får man säga upp en hyresrätt p.g.a. uteblivna hyror om dessa har deponerats hos länsstyrelsen?

2015-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Jag har deponerat 2 hyror till Länsstyrelsen December 2014 Januari 2015 enligt 12 kapitlet 21 § jordabalken. Jag deponera hela hyrorna. Jag har fått godkänt av Länsstyrelsen att få hyrorna tillbaka & dom har jag fått. Nu skickar MKB brev 20150723 om att dom säger upp hyresavtalet pga obetalda hyror som jag deponerat till Länsstyrelsen. Jag har 3 månader på mig att flytta. Jag har antagit att Hyresvärden inte kunde säga upp en om man deponera hyran till Länsstyrelsen. Hade jag vetat att dom kunde säga upp en så hade jag inte deponerat hyrorna. Vad är det som gäller.Tacksam för svar så fort som möjligt.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att det enligt 12 kap. 21 § första stycket jordabalken är möjligt att vid en dispyt deponera hyra hos en länsstyrelse. Enligt det tredje stycket i denna paragraf framgår att hyresvärden inte får förklara hyresrätten förverkad p.g.a. att de deponerade hyrorna inte har betalats till honom. Hyresvärden har alltså inte rätt att göra det.

Det kan noteras att du inte var skyldig att meddela hyresrätten att du hade deponerat hyror hos länsstyrelsen. Istället är det länsstyrelsen som är skyldig att enligt 12 kap 22 § jordabalken meddela hyresvärden detta.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82649)