Får man säga "bondjävel" ? Spelar det roll om den åsyftade är bonde eller inte? Är bönder att betrakta som en folkgrupp?

FRÅGA
Får man säga "bondjävel" ?Spelar det roll om den åsyftade är bonde eller inte?Är bönder att betrakta som en folkgrupp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hets mot folkgrupp

Utifrån dina frågor förstår jag det som att du är inne på om du kan göra dig skyldig till brottet hets mot folkgrupp genom att säga "bondjävel". Bestämmelser om brott finns i Brottsbalken (BrB). En person som hotar eller förolämpar en folkgrupp eller annan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelser eller sexuell läggning gör sig skyldig till detta brott (BrB 16 kap. 8 §).

Är bönder att betrakta som en folkgrupp? Svaret på denna fråga är nej, i alla fall i lagens mening. Både begreppet "folkgrupp" och "annan grupp av personer" som står i lagen handlar just om de ovan nämnda punkterna, d.v.s. grupper av människor av olika ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religioner eller sexuell läggning. Att vara bonde faller inte inom någon av dessa kategorier. Brottet hets mot folkgrupp är därför inte aktuellt.

Förolämpning

Att säga "bondjävel" har däremot karaktären av en förolämpning, vilket även det är ett brott. En person som t.ex. kallar någon för kränkande saker, beskyller någon för något kränkande eller beter sig på ett förolämpande mot någon sätt gör sig skyldig till detta brott (BrB 5 kap. 3 §).

Spelar det roll om den åsyftade är bonde eller inte? Nej, oavsett om personen är bonde eller inte så handlar detta brott om att förolämpningen är ägnad att såra någon, vilket troligtvis är syftet med de flesta ord med "-jävel" i slutet. Straffet för förolämpning är böter, eller om brottet anses vara grovt kan även fängelse i högst sex månader dömas.

Om förolämpningen följs av våld eller hot kan personen som säger "bondjävel" även göra sig skyldig till brotten ofredande (BrB 4 kap. 7 §) eller olaga hot (BrB 4 kap. 5 §).

Sammanfattning

- Genom att säga "bondjävel" kan du i första hand göra dig skyldig till brottet förolämpning.
- Det spelar ingen roll om den åsyftade är bonde eller inte, det är syftet med förolämpningen som har betydelse.
- Bönder är inte att betrakta som en folkgrupp i lagens mening.

Jag rekommenderar dig att inte säga "bondjävel" eller andra förolämpande uttryck till andra människor, även om personen nu skulle vara en riktigt irriterande bonde. Hamnar du i en konflikt med en person rekommenderar jag dig istället att prata med denne och se om ni kan lösa situationen på ett sätt som är bra för er båda, istället för att ta till förolämpningar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66981)