får man resa in i USA om man har begått brott?

2020-07-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om man blivit dömd för misshandel och narkotikabrott för 12 år sedan, få man ändå resa in till USA?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med hänsyn till Sveriges medlemskap i Visa Waiver Program räcker det med att man beviljas inresetillstånd för att få resa in i USA.

I ansökan till inresetillståndet framgår det om den sökande har begått brott som innebär moralisk skändlighet kan ansökan nekas. Med moralisk skändlighet avses en handling eller beteende som allvarligt kränker den accepterade standarden i samhället. Det svåra här är att vad som betraktas som moralisk skändlighet är vagt och bestäms av USA.

Vad jag kan se verkar det som ett enskilt fall av misshandel inte brukar medföra att en inreseansökan nekas. Däremot tycks de vara tuffare när det kommer till narkotikabrott. Undantagsvis kan du beviljas inresa om du begick brottet under 18 års ålder.

Mitt råd är att du skickar en ansökan och inväntar beslutet. Skulle du få avslag kan du vända dig till amerikanska ambassaden och ansöka om turistvisum. Det är såklart krångligare då en personlig intervju med din skulle genomföras.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp

med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2572)
2021-03-07 När bortfaller ett fängelsestraff?
2021-03-05 När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?
2021-03-05 Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?
2021-03-04 När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (89960)