Får man publicera inspelade brott i sociala medier?

FRÅGA
Hej! Om jag är vittne till en våldshandling och filmar det med min mobil och lämnar filmen till polisen, har jag då rätt att lägga upp den offentligt på Facebook. Påverkar mitt handlande förundersökningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att filma på offentlig plats respektive privat plats

Huvudregeln är att det är tillåtet att filma på offentlig plats. Med offentlig plats menas platser avsedda för gemensamt bruk till exempel gator och torg. (3 kap. 10 § yttrandefrihetsgrundlagen) Det krävs inte samtycke av de som blir filmade och det är även tillåtet att filma i smyg. Det kan vara tillåtet att filma in på privata platser men det beror på övriga omständigheter. Det finns dock en del scenarier där filmandet kan komma att klassas som brottsligt. Om personen som blir filmad är medveten om det och blir kränkt av det samt att personen som filmar vet att den kränker, kan personen som filmar dömas för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Om man filmar någon olovligt och i smyg och personen som filmas befinner sig på en privat plats (t.ex. i sitt hem eller i ett omklädningsrum) kan den som filmar dömas för kränkande fotografering (4 kap. 6a § brottsbalken).

I Svenska domstolar tillåts fri bevisning. Det innebär att allt material får tas upp i domstol som bevis, oavsett hur det tagits fram. (35 kap. 1 § rättegångsbalken) Privat filmat material kan alltså utgöra bevisning och ha ett bevisvärde. Har man filmat en våldshandling kan polisen därför vara intresserade av att få in den som bevis.

Förundersökningssekretess

Under en förundersökning råder oftast förundersökningssekretess. (18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen) Syftet är att undersökningen inte ska försvåras eller förstöras. Den finns även till för att bevis inte ska råkas förstöras. Förundersökningen blir oftast offentlig i samband med att åtal väcks.

Att filma ett brott eller polisens arbete

Att filma ett brott som begås eller polisens arbete är alltså inte per definition brottsligt. Det är däremot viktigt att den som filmar inte stör eller försvårar polisens arbete. Om personen bedöms göra det kan har polisen har rätt att avvisa personen från platsen, följer man inte polisens begäran kan man dömas för ohörsamhet mot ordningsmakten. (16 kap. 3 § brottsbalken)

Sedan 2018 finns ett nytt brott i svensk lag, nämligen olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § brottsbalken). Om man gör intrång på en persons integritet genom att sprida bild eller annat material på en person som utsätts för ett brott som innebär ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid kan man dömas för olaga integritetsintrång. Är brottet att anses som grovt kan fängelse upp till 4 år dömas ut. (4 kap. 6d § brottsbalken) En våldshandling är ett brott mot person och att sprida sådant material i sociala medier uppfyller alltså rekvisiten för olaga integritetsintrång.

Sammanfattning

Du har rätt att filma våldshandlingen och att lämna in materialet till polisen kan stödja dem i deras arbete med att säkra bevisning. Materialet kan även komma att användas som bevis i en rättegång. Om du publicerar materialet i sociala medier riskerar du däremot att göra dig skyldig till olaga integritetsintrång, som beroende på allvarlighetsgraden har en straffskala från böter upp till 4 års fängelse.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1149)
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning

Alla besvarade frågor (91363)