FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott22/06/2020

Får man övningsköra någonstans utan handledare?

Om jag håller på och tar MC kort

Finns det nånstans jag får övningsköra utan handledare,då handledare inte växer på träd och det är hiskeligt dyrt via körskola där jag går nu.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Övningsköra privat

När man övningskör privat måste man ha en handledare med sig (4 kap. 5 § fjärde punkten körkortslagen). Kör man ett fordon utan att ha körkort för det kan man dömas till olovlig körning. Straffet för olovlig körning är böter. Är brottet att anse som grovt kan man istället dömas till fängelse i högst 6 månader. (3 § lag om straff för vissa trafikbrott).

Inhägnat område

För att få köra motorcykel själv krävs det att man har ett körkort för motorcykel (2 kap. 1 § körkortslagen). Det finns dock ett undantag när man inte behöver ha körkort för motorcykel, och det är om körningen sker på ett inhägnat område. Det ska vara ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område. (2 kap. 10 § körkortslagen). Vad som räknas som ett inhägnat område framgår inte tydligt av lagtexten. I ett rättsfall bedömde Högsta domstolen att ett grustag som var inringat av kuperad terräng och skog med undantag för två vägar som ledde in och ut ur grustaget inte var att anse som ett inhägnat område. Det skulle ha krävts stängsel på alla sidor och att andra trafikanter på något sätt förhindrats från att köra in i grustaget. Inte heller en bilskrot avstängd med en bom ansågs vara ett inhägnat område (Svea hovrätts dom 2007-05-04 i mål nr B 2864-07). Definitionen för ett godkänt inhägnat område verkar alltså i praktiken vara snäv.

Sammanfattning och råd

Du får inte övningsköra motorcykel utan en närvarande handledare. Det enda undantaget är om du kör på ett inhägnat område. Vad som är ett inhägnat område i juridisk mening är lite oklart. Om du hittar ett område i din närhet som du får tillstånd att köra på av markägaren skulle jag rekommendera dig att kontakta polisen eller länsstyrelse där du bor för att säkerställa att platsen verkligen är ett inhägnat område i juridisk mening.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?