Får man överlåta en hyresrätt?

2020-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Ett företag har ett förstahandskontrakt på en lägenhet som är hyresrätt, kan företaget sälja detta kontrakt till ett annat företag eller privatperson ?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om hyresrätt finns i den s k hyreslagen (12 kap. Jordabalken). En hyresgäst får överlåta hyresrätten, under förutsättningen att hyresvärden samtycker till överlåtelsen (12 kap. 32 JB).

Dock finns det vissa undantag som ger dig rätt att mot hyresvärdens vilja överlåta hyresrätten. Tillstånd ges i sådana fall av hyresnämnden. Dessa undantag finner du i 12 kap. 34-37 §§ Jordabalken. Ett sådant undantag gäller då hyresgästen bedriver en förvärvsverksamhet i lokalen och vill överlåta hyresrätten till någon som ska ta över verksamheten som bedrivs i lokalen. Detta förutsätter att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen (12 kap. 36 § JB).

Sammanfattningsvis får företaget i din fråga alltså inte överlåta hyresrätten till någon annan utan hyresvärdens samtycke. Jag skulle därmed råda företrädarna för företaget att ta kontakt med hyresvärden och fråga om dennes samtycke till en eventuell överlåtelse. I vissa fall krävs inget samtycke. Det kan exempelvis gälla en situation då företaget ska överlåta verksamheten som bedrivs i lokalen som företaget har hyresrätt till.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?