Får man öppna någon annans brev?

FRÅGA
Få min gamla sambo öppna mina brev?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att öppna en annan persons post kan vara brottsligt och brottsbalken (BrB) blir därför aktuell att titta i.

Den som öppnar en annan persons post utan dennes tillåtelse kan ha gjort sig skyldig till antingen brytande av post- eller telehemlighet (4 kap. 8 § BrB) eller intrång i förvar (4 kap. 9 § BrB). Det som skiljer bestämmelserna åt är var i postkedjan som posten befinner sig när den öppnas. Öppnas posten under tiden från att den har skickats iväg från avsändaren tills att den når mottagaren, alltså hamnar i dennes brevlåda eller mottages på annat sätt, är det fråga om brytande av post- eller telehemlighet. Öppnas däremot posten när den väl har kommit fram till mottagaren men fortfarande är förseglad klassas det som intrång i förvar. Straffskalan i de båda bestämmelserna är böter eller fängelse i högst två år.

För att kunna dömas krävs uppsåt. Det är alltså inte brottsligt att av misstag råka öppna någon annans post. Skulle man däremot läsa igenom posten efter att misstaget upptäckts kan det vara straffbart.

Din gamla sambo har alltså inte rätt att öppna dina brev.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Fick du svar på din fråga?