Får man lov att vara anonym i ett polisförhör?

2019-12-22 i Vittna
FRÅGA
Hej jag var på förhör i förrgår eftersom min pojkvän sitter häktad för grov misshandel. Dom frågade mig massor frågor och skrev ner och jag är endast ett vittne. Jag frågade om jag inte kan få vara anonym eftersom jag inte vill mitt namn ska synas någonstans i protokoll och sånt men dom sa nej detta kommer bli offentligt för alla. Har jag rätt att få vara anonym?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om rätten till anonymitet som vittne i ett polisförhör, vilket det finns regler om i rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FUK).

Får man lov att vara anonym som vittne i ett polisförhör?

Polisen har en dokumentationsplikt under en förundersökning vilket innebär att de måste skriva ner och dokumentera uppgifter i ett förundersökningsprotokoll. I Sverige förekommer det inga anonyma vittnen. Det framgår bland annat av polisens skyldighet att skriva ner ett vittnes namn och vittnets relation till den misstänkte (21 § 1 st. FUK).

Däremot kan polisen låta bli att anteckna uppgifter i ett förundersökningsprotokoll om uppgifterna inte har betydelse för brottsutredningen, till exempel ett vittnes arbetsplats och personnummer (21 § 3 st. FUK). Dessa uppgifter kommer dock att dokumenteras i en särskild handling, vilket betyder att de inte förs in i förundersökningsprotokollet men uppgifterna kommer fortfarande att dokumenteras (21 a § FUK).

När blir förundersökningsprotokollet offentligt?

När förundersökningen pågår gäller förundersökningssekretess, vilket innebär att ett begränsat antal personer har tillgång till materialet (18 kap. 1 § OSL). Innan en åklagare väcker åtal ska den misstänkte få lov att ta del av förundersökningen för att kunna försvara sig (23 kap. 18 a § RB). Det är en mänsklig rättighet för den misstänkte att få ta del av det hen är anklagad för. Det hänger ihop med att den misstänkte ska kunna förbereda sig och sitt försvar inför en rättegång.

När en åklagare väcker åtal mot den misstänkte blir förundersökningsprotokollet offentligt för allmänheten. I förundersökningen kan det finnas uppgifter som är belagda med sekretess. Den särskilda handlingen där detaljerade uppgifter om ett vittne finns blir i regel inte offentligt, men kan bli offentligt om domstolen anser att den har betydelse för målet.

Sammanfattning

Det finns ingen rätt att vara anonym i ett polisförhör. I Sverige finns det inte heller så kallade anonyma vittnen i domstol. Det hänger ihop med att den misstänkte har en mänsklig rättighet att kunna försvara sig mot brottsanklagelser. Däremot kan uppgifter som arbetsplats och personnummer angående ett vittne undantas från förundersökningsprotokollet i en särskild handling.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97647)