FrågaKÖPRÄTTÖvrigt24/09/2020

Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?

Hej! Jag behöver era hjälp

Jag har köpt en tv på kredit för 25000 kr med ett återtagandeförbehåll, jag har inte hunnit göra avbetalningar än och är faktist i behov av pengar, får jag sälja den till någon annan innan jag avbetalar hela beloppet? Kan företaget kräva tv:n tillbaka?

Tack ska ni ha

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer regler ut Konsumentkreditlagen (KKrL) och Brottsbalken (BrB) att tillämpas.

Din fråga är om du får lov att sälja en tv som du har köpt på kredit och som har ett återtagandeförbehåll, trots att du inte har betalat av hela kreditbeloppet till säljaren. Jag tolkar att du har köpt en tv i egenskap av konsument, det vill säga för privat bruk.

Kan en säljare kräva tillbaka en TV som är köpt på kredit om säljaren har ett återtagandeförbehåll?
Om en konsument köper en sak, exempelvis en tv, på avbetalning eller delbetalning kallas detta för ett kreditköp. Det innebär att konsumenten inte behöver betala hela beloppet direkt (2 § 7 st. KKrL). Det är vanligt att själva butiken (säljare) samarbetar med ett annat företag (kreditgivare) som tar hand om själva avbetalningen.

I avtalsvillkoren för ett kreditköp kan kreditgivaren förbehålla sig rätten och göra det möjligt att ta tillbaka varan om köparen inte fullgör sin del av kreditköpsavtalet. Om köparen inte betalar enligt avbetalningsplanen kan kreditgivaren få lov att ta tillbaka varan (38 § KKrL).

Får man lov att sälja en sak som är köpt på kredit om säljaren har ett återtagandeförbehåll?

Det är inte tillåtet att sälja vidare en vara som omfattas av ett kreditköp med återtagandeförbehåll. En person kan nämligen dömas för brottet olovligt förfogande till böter eller fängelse i 2 år om den som har en viss egendom som tillhör någon annan i sin besittning vidtar en åtgärd så att den andre berövas sin rätt till egendomen (10 kap. 4 § BrB).

Sammanfattning

Att sälja en TV som har ett återtagandeförbehåll och som inte är betald är brottsligt och kallas för olovligt förfogande. Det beror på att själva försäljningen till en utomstående person gör att kreditgivaren berövas sin rätt och möjlighet att ta tillbaka TVn enligt återtagarförbehållet i kreditköpsavtalet. Därför är det inte tillåtet att sälja en TV som fortfarande är på avbetalning. Om det finns ett återtagandeförbehåll i kreditavtalet får företaget lov att kräva tillbaka TVn om du inte betalar enligt avbetalningsplanen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo