Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?

FRÅGA
Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att det är fritt att filma och ta bilder på andra, och likaså att bestämma vad man gör med materialet. Här innefattas bland annat att det är fritt att filma andra och lägga ut videon på t.ex. forumet Instagram.

Från denna utgångspunkt görs undantag där det ändå inte är tillåtet att publicera en video på någon annan. En video kan vara otillåten om innehållet i videon uppfattas som kränkande för den som har filmats, alternativt att videon har tillkommit på ett kränkande sätt. Finns det en risk att handlingen är otillåten enligt brottsbalken kan det finnas skäl att anmäla, annars faller det inom den generella utgångspunkten; som ju är att det är tillåtet.

Med tanke på att jag inte vet mer än att videon som avses i din fråga var på någon som arbetar så kan jag inte gå längre i min rådgivning än så. Generellt är det inte otillåtet att lägga ut en video på någon som arbetar på Instagram, men det utesluter inte att det i något enskilt fall faktiskt är otillåtet.

Två brott i brottsbalken som möjligen kan vara av intresse för dig är olaga integritetsintrång och ofredande.

Olaga integritetsintrång

Brottet regleras i 4 kap. 6 c § brottsbalken. Här avses då någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter. Med bild avses både en stillbild och en video. Spridningen ska vara ägnad att medföra en allvarlig skada för den som är föremål för bilden eller de andra uppgifterna som har spridits.

Paragrafen räknas själv upp ett antal situationer som omfattas av bestämmelsen. Oftast handlar det om en situation där den som framträder på t.ex. bild är utsatt.

Ofredande

Brottet regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken. Här kan det istället handla om att den som filmar en annan person genom sitt agerande också antastar den som filmas. Det kan också handla om störande kontakt eller att man på annat sätt är hänsynslös mot en annan person. Det är här inte själva framträdandet i en video som skyddas av lagstiftningen utan istället skyddas man från det tillvägagångssätt för filmandet som kan förekomma.

Sammanfattning

Det är som utgångspunkt fullt tillåtet att filma någon annan och lägga upp på sociala medier, exempelvis Instagram. Att personen som filmas samtidigt arbetat ändrar inte direkt denna utgångspunkt. Däremot kan det förekomma omständigheter kring själva upptagandet av videon som föranleder brott, ovan har jag beskrivit två möjligen aktuella brott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1274)
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98572)