Får man köra över hastighetsbegränsningen vid en omkörning?

2018-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Får man under några omständigheter köra över hastighetsbegränsningen vid en omkörning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Att överskrida hastigheten är ett brott enligt 3 kap. 17§ trafikförordningen. (här). Detsamma gäller på motorväg där ett fordon inte får föras högre än en hastighet på 110 km/h. Observera att trafikverket får dock i vissa fall meddela föreskrifter om att den hösta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 km/h. (9 kap. 1§ trafikförordningen)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot paragraferna döms till penningböter. (14 kap. 3§ trafikförordningen)
De hastighetsbegränsningar som finns på vägen gäller alltså som huvudregel, och det är inte tillåtet att överskrida de gällande hastighetsbegränsningarna.

Det kan dock tänkas att det ändå är tillåtet att överskrida en hastighet när det föreligger en nödsituation (24 kap. 4§ Brottsbalken) Det måste dock röra sig om en akut nödsituation, och ansvarsbestämmelsen används sällan. Svea HovR har tillexempel uttalat sig i en dom att en fordonsförare har ett stort ansvar för att planera körningen så att nödsituationer undviks – varför det sällan är möjligt att undgå ansvar vid en fortkörning på grund av nöd. ( se Svea hovrätt dom 2009-11-03, mål B 5252-09)

För att sammanfatta, så är det inte tillåtet att överskrida hastighetsbegränsningen vid en omkörning, om det inte i undantagsfall skulle föreligga en nödsituation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (784)
2019-08-21 Får man äga manuell bil med automatkörkort?
2019-08-10 Vem betalar fortkörningsböter vid fortkörning med lånad bil
2019-08-02 Hur överklagar jag återkallat körkort?
2019-07-31 Kan spärrtiden på körkortet förkortas?

Alla besvarade frågor (72152)