Får man köra moped kortare sträckor utan förarbevis?

2020-08-11 i Trafik och körkort
FRÅGA
Får man köra 30 moped under 15 korta sträckor utan körkort eller förarbevis
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 2 kap. 3 § körkortslagen behöver man förarbevis för att få köra moped klass II. Det enda undantaget till detta finns i 2 kap. 10 § körkortslagen där det sägs att förarbevis inte behövs vid färd inom inhägnat område, exempelvis vid tävlingar. Vad som räknas som inhägnat område är inte helt fastställt men det bör vara avskilt från allmän trafik och hela platsen ska vara tydligt inhägnad. Jag kan nämna att ett delvis inhägnat grustag inte har räknats som inhägnat område i ett rättsfall från 1961 (NJA 1961 B 38). Inte heller en bilskrot som avskildes med bom har räknats som inhägnat, detta fastslog Svea hovrätt 2007-05-04 i mål nr B 2864–07. Av detta drar jag slutsatsen att definitionen av inhägnat område är ganska snäv, det verkar främst gälla för tävlingar och andra speciellt avsedda platser. Du får alltså inte får köra kortare sträckor på väg utan förarbevis. Eftersom det inte är helt klart exakt vad som avses med inhägnat område skulle jag råda dig till att vänta med att köra mopeden tills du tagit ditt förarbevis.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, om inte får du gärna kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?