Får man köra i Sverige med ett utländskt körkort? i så fall, hur länge?

2019-08-22 i Trafik och körkort
FRÅGA
HejMin fru har varit i Sverige i ca. 3 mån och har ett kenyansk körkort och då undrar jag får hon köra bil här i Sverige och om ja hur länge då?MvhG.GillDalarna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om ett körtkort utfärdat utanför något EES-land kommer jag inte kunna ge ett definitivt svar på frågan. Däremot kan jag redogöra för de krav som ställs för giltighet på körkort utfärdat i ett land utanför EES.

Vad krävs för att ett utländskt (utanför EES) körkort ska vara giltigt?

För det första måste körkortet vara giltigt i landet där det utfärdades, i detta fall Kenya. Dessutom måste körkortet vara utformat i enlighet med någon av de internationella vägtrafikkonventionerna som undertecknades 1949 eller 1968 enligt 6 kap. 1 § andra stycket körkortslagen.

Om inte körkortet är det, och heller inte är skrivet på engelska, tyska eller franska, måste det finnas en bestyrkt översättning till någon av de språken eller till svenska, norska eller danska (6 kap. 1 § 1 körkortslagen).

Ett körkort som är utfärdad i ett land utanför EES gäller bara i ett år i Sverige från att personen folkbokfördes i Sverige.

Slutats

Såvida din fru folkbokfördes i Sverige för tre månader sedan är hennes körkort giltigt i nio månader till, förutsatt att körkortet uppfyller övriga krav. Det vill säga att körkortet är giltigt i Kenya och att det är utformat i enlighet med någon av konventionerna, vilket den kan vara eftersom Kenya, år 2009, anslut sig till konventionen från 1968.

Svar

Såvida körkortet uppfyller kraven får hon använda sitt kenyanska körkort i 1 år från det att hon folkbokfördes i Sverige.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänlig hälsning,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?