Får man köra bil om man har en förlamad arm?

2020-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Kan någon som har bara högra armen (eller har den vänstra armen förlamad) köra bil?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om körkort regleras i Körkortslagen (1998:488), hädanefter förkortad KörKL.

För att man ska få körkortstillstånd (3 kap 2 § KörKL) krävs det att man med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Vad gäller lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätts att man uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

När man ansöker om körkortstillstånd hos transportstyrelsen gör de en bedömning av om man uppfyller de medicinska kraven för att få ha körkort.
Är det så att man har en sjukdom eller nedsättning i rörelseorganens funktion som innebär att fordon inte kan köras på ett trafiksäkert sätt utgör detta ett hinder för innehav. Däremot görs undantag om från detta om man kan anpassa fordonet med ortopediskt hjälpmedel eller tekniska anordningar.

Man kan då ange särskilda villkor för körkortstillståndet eller körkortet som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt (3 kap 10 § KörkL). Detta kan exempelvis vara sådant som att man endast får köra i den bil som är specialanpassad efter ens behov.

Denna bedömning görs, som ovan nämnt, av transportstyrelsen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll