FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott01/12/2018

Får man köra bil efter intag av utskriven narkotika?

Får man framföra ett fordon tex köra bil om man för tillfället behandlas med en narkotikaklassad medicin utskrivet av läkare i detta fall Oxycodone, alltså en opiat. Jag kan ju förstå att polis kan hindra en person från att köra tex bil om man är såpass påverkad av sin medicin så att man anses olämplig att köra rent nykterhetsmässigt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om rattfylleri (i vilket även drograttfylleri ingår) finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TrafikbrottsL). Den som framför ett motordrivet fordon döms för rattfylleri om vederbörande intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Förbudet gäller dock inte om narkotikan intagets i enlighet med läkares ordination (4 § andra stycket TrafiksbrottsL). Det är således tillåtet att framföra ett fordon trots att du behandlas med narkotikaklassad medicin utskriven av läkare.

Däremot kan du ändå dömas för rattfylleri om det bedöms som att du är så påverkad av medicinen att det kan antas att du inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt (4 § tredje stycket TrafikbrottsL). Enligt redogörelse ovan är det således inte förbjudet att köra bil med narkotika i blodet, under förutsättning att narkotikan är utskriven av läkare och intagen enligt den utskrivna ordinationen. Du har dock ett eget ansvar att ändå inte köra om du märker att du blir så påverkad att du anses olämplig att köra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?