Får man kalla polisen för "byling"?

FRÅGA
Vad blir på följden för att man kallar en polis byling och hur pass grovt är det staffmässigt att använda det ordet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det brott som ligger närmst till hands utifrån din beskrivning är brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Brottet innebär att rikta beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Straffet i normalfallet är böter, om brottet är grovt, böter eller fängelse i högst sex månader.

Med förolämpning menas sådana handlar som uteslutande är ägnade att såra en annan persons självkänsla. Så är t.ex. fallet med skällsord och nedsättande hotelser eller beskyllningar. Om byling innefattas i ett sådant ord som kan räknas som en förolämpning är enligt min bedömning däremot tveksamt. Enligt Svenska akademins ordlista (SAOL) är ordet vardagligt och nedsättande om polis. Så är däremot även fallet med ordet "snut", vilket jag tvivlar på att skulle rendera något straffansvar.

Jag kan i praxis inte finna något fall där ordet byling varit uppe till prövning som förolämpning. I ett rättsfall från Nacka tingsrätt (mål nr B 2175-15) var en man bland annat åtalad för förolämpning mot två poliser. Två av de ord som hade uttalats var "snutjävel" och "horunge". Enligt domstolen torde nämnda begrepp förvisso anses som kränkande uttalanden, men inte föranleda straffansvar om de yttrats vid något enstaka tillfälle. I det refererade målet hade det däremot uttalats vid flera tillfällen och bedömdes utgöra förolämpning av normalgraden. Enligt min bedömning är däremot ordet "byling" inte lika nedsättande och det är därför tveksamt om det kan rendera straffansvar för förolämpning. Om så skulle vara aktuellt rör det sig om förolämpning av normalgraden, innebärande böter.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?