Får man inte bara varning vid fortkörning men även penningböter?

Hej. Jag har haft körkort över 10 år och aldrig åkt fast för fort körning eller något böter tidigare. Jag blev stoppat av polis år 2022, för fortkörning. Jag blev inte av med körkortet men betalade 3550 kronor i böter. Det var första Augusti 2022 , att ha kört 58km/h på 40 väg. blir det inte bara en varning ? Tack i förhand

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualisera bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276). 

Enligt svensk rätt kan en person dömas till både böter samtidigt som de kan få sitt körkort återkallat. Detta strider inte mot rätten att inte dubbelbestraffas (NJA 2015 s. 587). 

Om du har kört fortare än den tillåtna hastigheten så gör du dig skyldig till fortkörning, vilket är ett brott mot trafikförordningen (3 kap. 17 § trafikförordningen). Enligt praxis utgör ringa fortkörning om du har kört mellan 1-24 km/h fortare än den tillåtna hastighetsgränsen på en 40 km/h väg eller högre. Normalpåföljden vid en överträdelse med 16-20 km/h är varning, som är en mildare form av körkortsingripande. En varning betyder att transportstyrelsen kommer att göra en striktare bedömning om du skulle bryta mot fler trafikregler, vilket kan resulterar till återkallat körkort. Utöver en varning är även påföljden penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). 

Svar på din fråga är att om du skulle ha fått en varning först så utesluter det fortfarande inte risken att få penningböter som påföljd. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”