Får man hota någon för att motverka brott?

FRÅGA
Är det tillåtet att hota någon för att motverka brott från någon man vet är farlig för någon annan. T.ex. "Om du skadar henne/honom så kommer jag slå ner dig/döda dig.Går det under olaga hot?Vart går gränsen?Jag har ju trots allt inte sagt jag KOMMER göra det.Tack!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Inom svensk rätt är det inte tillåtet att hota någon för att motverka ett brott. Att uttrycka ''om du skadar henne/honom så kommer jag slå ner dig/döda dig'' kan alltså utgöra olaga hot om det uppfyller vad som föreskrivs i lagen.

Brottsbalken

Brottet olaga hot finner vi reglerat i 4 kap. 5 § första stycket Brottsbalken. Paragrafen föreskriver att (1) den som hotar (2) någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla (3) för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot.

För att du skall kunna dömas för olaga hot krävs att samtliga tre rekvisit uppfylls, nedan kommer jag förklara närmare vad punkterna innebär.

Rekvisitens innebörd

Till en början ska det vara frågan om ett hot. Detta hotet ska i sin tur vara riktat mot någon annan med brottslig gärning vilket innebär att hotet ska ha kommit till den hotades kännedom, antingen direkt av dig eller genom förmedling av någon annan. Detta hot som riktats skall därefter framkallat allvarlig rädsla. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena och görs utifrån hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Av betydelse är bland annat vilka åtgärder som avses med hotet, sättet på vilket hotet uttalas och parternas relation till varandra. Det bör normalt krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Rädslan skall slutligen framkallats för egen eller annans säkerhet vilket föreligger om någon exempelvis utrycker ''jag kommer knivhugga dig eller någon du känner''.

Din situation

För att koppla detta till din situation så kan du alltså göra dig skyldig till olaga hot om du hotar att slå eller döda den andra personen om detta hot framkallat allvarlig rädsla för dennes eller annans säkerhet. Jag avråder dig stark att lösa situationen på sådant sätt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1274)
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98575)