Får man hänga ut någon tillbaka?

FRÅGA
Hejsan! Jag har blivit uthäng på sociala medier av 2 personer som driver en facebookgrupp på facebook vid namn varningsgruppen. Händelsen är polisanmäld men polisen lade ned då det ska gå via eget ombud vilket jag såklart inte har råd med. Min fråga är, om jag skulle skriva ett inlägg om händelsen och "hänga ut dom" tillbaka, skulle det bli något de kan polisanmäla mig för, alternativt gå via eget ombud, eller kan de inget göra? Dagligen förstör de människor som mitts liv med dessa falska "ryckten" om att VI skulle vara bedragare, och detta påvärkar mitt liv negativt OFTA!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hänga ut någon på nätet kan vara förtal enligt 5 kap 1§ Brottsbalken (BrB) om man lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för annans missaktning.

För att en brottslig gärning ska vara ursäktad krävs att någon av ansvarsfrihetsgrunderna föreligger. Exempel på ansvarsfrihetsgrunder är att man har handlat i nöd, nödvärn eller i vissa fall även samtycke. I ditt fall är det i så fall nödvärn som skulle kunna vara aktuellt enligt 24 kap 1§ 2st Brottsbalken (BrB) men nödvärn är inte tillämpligt på brottet förtal som det är fråga om här då verbala angrepp inte utgör en nödvärnssituation. Om du skulle "hänga ut dem tillbaka" skulle du alltså göra dig skyldig till brott. Det faktum att dem utsatt dig för samma sak är ingen ursäktande omständighet som skulle föranleda att din handling inte är ett brott.

Då förtal är ett målsägandebrott innebär det att det är målsäganden, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal. Om du vill väcka talan mot dem som har hängt ut dig kan du föra sin egen talan eller genom ombud. Om åtalet ogillas av domstolen kommer du att behöva ersätta motpartens rättegångskostnader. Om domstolen bifaller åtalet ska den tilltalade ersätta dina rättegångskostnader enligt 31 kap 11§ och 18 kap 1§ Rättegångsbalken (RB).

Då du skriver att du inte har råd att anlita ett ombud vill jag även uppmärksamma att det kan finnas en möjlighet till att få rättshjälp även om detta beviljas mycket återhållsamt vid enskilt åtal. Rättshjälp innebär att staten betalar kostnaderna för ett anlitat ombuds arbete i samband med rättegången enligt 15§ Rättshjälpslagen.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1111)
2021-01-22 Kan jag bli anklagad för förtal?
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?

Alla besvarade frågor (88394)