Får man hålla mobilen i handen vid ett rödljus?

2021-09-29 i Trafikbrott
FRÅGA
GM (A) framför fordon, har ett telefon i knäet (utan att hålla i det), kommer till rött ljus (bilen stannar), A tar mobil i hand för att flytta på det. Vid det tillfället ser Polis (B) att A tar mobil i hand. A är misstänkt för brott mot trafikförordningen.Frågan i detta fall, är att om rekvisitet "hålla" är täckt i detta fall och om att bilen var stillastående (rött ljus) har någon påverkan? Bilen har även autostop då bilen stängs av automatiskt, vid inbromsning...4 kap. 10 e § Trafikförordning (1998:1276.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner i din fråga så regleras användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid förande av fordon i Trafikförordningen 4 kap 10 e §.

Bestämmelsen är en allmän aktsamhetsregel, användande av mobiltelefon utgör endast ett exempel på distraherande aktiviteter som föraren av ett fordon bör undvika under färd med fordonet. Enligt denna bestämmelse så får inte föraren som huvudregel hålla utrustningen i handen. Förbudet mot att hålla mobilen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användandet har påverkat framförandet av fordonet. Syftet med bestämmelsen är att bilförare ska tänka efter hur dem använder sin mobiltelefon (med mera) under körningen så att olycksriskerna minimeras. Bestämmelsen ställer därmed krav på att föraren ska undvika sådan användning av teknik som kan vara trafikfarlig. Sedan 2018 får därmed föraren inte hålla mobilen eller annan sådan utrustning i handen, det krävs i de fallen inte att användandet ska ha inverkat menligt på förandet av fordonet. Att bryta mot förbudet kan leda till penningböter.

Svar på din fråga:

Att bilen är stillastående vid ett rödljus har ingen påverkan på bedömningen, vid ett rödljus så är föraren fortfarande i trafiken och är i färd på väg. Föraren får därmed inte hålla mobilen i handen vid exempelvis rödljus eller i bilkö.

Ett rättsfall som har liknande omständigheter som i din fråga är mål B 5336-19 där den tilltalade "enbart flyttade" på mobilen. I hovrätten så dömde man kvinnan för brott mot trafikförordningen då ett vittne hade sett kvinnan kolla ner på mobilen i cirka två sekunder medans hon flyttade på mobilen. Dock, i tingsrätten så ogillade man dock åtalet eftersom de ansåg "Att enbart flytta plats på mobiltelefonen i bilen är enligt tingsrätten inte ett sådant användande av mobiltelefon (eller annan kommunikationsutrustning) som krävs för ansvar".

Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall, de specifika omständigheterna i det enskilda fallet kommer därmed påverka domstolens bedömning. Enligt målet ovan så kan en domstol lägga viss vikt på om föraren kollar ned på mobilen eller inte som de har i handen när de flyttar på mobilen.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96515)