Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?

2020-09-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Jobbar på bibliotek och undrar om man får ta med vassa föremål in på ett bibliotek .Tänker på saxar odyl ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om det är tillåtet enligt lag att ha med saxar och andra vassa föremål in på ett bibliotek.

Denna fråga regleras i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen).

Lagstiftning

Enligt 1 § 1 stycket knivlagen så får inte knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats. Enligt 4 § knivlagen ska den som bryter mot förbudet i 1 § dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vilka föremål som faller in under förbudet

Det råder inget absolut förbud mot att inneha de uppräknade föremålen i 1 § knivlagen utan förbudet avser huvudsakligen föremål som används för annat än vad det är avsett för. Enligt Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2011 s. 556 så ska endast föremålets art bedömas och några omständigheter i övrigt ska inte beaktas när man avgör vilka föremål som räknas som farliga föremål. Vad detta rättsfall handlar om är om ett basebollträ ska ingå i kategorien farliga föremål. Domstolen kommer fram till att bollträn får beaktas som gatustridsvapen som är förbjudna att inneha då dessa ofta används i misshandelssammanhang. Utgångspunkten är alltså att endast innehavet av basebollträt är straffbelagt, förutsatt att det inte föreligger några omständigheter som leder till ansvarsfrihet. Förbudet gäller inte om innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Med detta menas att det är tillåtet att ha med sig bollträn till allmän plats om innehavarens avsikt är att föremålet ska användas för bollspel.

I ditt fall

Saxar: Frågan är alltså om en sax kan räknas som ett föremål som är ägnat att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Saxar kan inte likställas med knivar. Saxar bör inte heller räknas som gatustridsvapen då de inte, till skillnad från basebollträn, är vanligt förekommande i misshandelsfall på gatan.

Andra vassa föremål: Att ett föremål är vasst gör inte att det är förbjudet att ha på allmän plats utan som bollträ-fallet visar beror det helt på vilka föremål det rör sig om. Vapen som knivar är som huvudregel förbjudna att gå runt med på allmän plats om personen som innehar vapnet inte har ett giltigt skäl för innehavet. Ett sådant skäl kan var att kniven ska användas i innehavarens jobb. Om det istället rör sig om exempelvis saxar eller vassa pennor som inte är typiska vapen men som trots detta skulle kunna användas som ett vapen så blir det en bedömningsfråga på samma sätt som högsta domstolen gjorde i basebollträfallet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har fler frågor.

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2616)
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?
2021-05-30 Strider ett födelsedagsfirande med 44 personer i en park mot pandemilagen?
2021-05-28 Uniform med hakkors på spex - vad säger lagen

Alla besvarade frågor (93065)