Får man göra uttag ur ett dödsbo innan bouppteckning är upprättad?

Vad gäller för en fullmakt. En dotter som har fullmakt att hantera sin mors ekonomi. Då modern dör på natten och dottern samma datum på fm för över en summa pengar från mammas konto till eget konto. Efter detta lämnas kontosaldo till bouppteckningen. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar som att det ingår två olika frågor i din frågeställning. Dels om en fullmakt är giltig och ger en möjlighet att utföra handlingar efter att person avlidit. Dels om man får lov att ändra i avliden persons tillgångar innan bouppteckning är upprättad.

Fullmaktens giltighet: Fullmakten är till största sannolikhet giltig. En fullmakt kan ges för att låta en annan person (fullmäktigen) företa rättshandlingar såsom att hantera ekonomin inom de gränser fullmakten ställer upp (2 kap 10 § Avtalslagen, AvtL)  En fullmakt fortsätter vara giltig även efter fullmaktsgivarens död enligt huvudregeln (2 kap 21 § AvtL). Detta eftersom att fullmäktigen ska kunna slutföra påbörjade affärer och tillvarata den avlidnes rättigheter och skyldigheter. Detta förutsätter att det inte är inskrivet i fullmakten att den ska upphöra vid fullmaktsgivarens död. 

Får man lov att ändra i tillgångar innan bouppteckning är upprättad? Regler om hur en bouppteckning ska gå till återfinns i (20 kap Ärvdabalken, ÄB) I en bouppteckning ska den avlidnes alla tillgångar och skulder redogöras för. Den avlidnes tillgångar och skulder ska antecknas som de såg ut vid dagen för dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). Alla tillgångar som den avlidne lämnade efter sig kallas dödsbo och ett dödsbo är en egen juridisk person, vilket innebär att ingen av arvingarna har rätt att ta egendom från dödsboet innan en bouppteckning är gjord eftersom det är dödsboet som äger alla tillgångar. 

När en bouppteckning ska upprättas tillsätts en bouppgivare. Det är den person som känner dödsboet bäst som ska vara bouppgivare (20 kap 6 § första stycket ÄB). Vilket i detta fall kan vara den dotter du nämner. Det ställs krav på denna bouppgivare att den ska vara ärligt och svära på heder och samvete att uppgifterna är sanningsenliga och att inget har lämnats utanför bouppteckningen (20 kap 6 § ÄB). Om dottern i detta fall har ändrat i finanserna efter att modern har dött kommer då uppgifterna i bouppteckningen inte att stämma. 

När uppgifterna i bouppteckningen inte stämmer? Då bouppteckningen måste vara sanningsenlig och stämma överens med hur tillgångarna såg ut på dödsfallsdagen, innebär det att uppgifterna inte kommer stämma när dottern i detta fall skickar in uppgifterna om bouppteckningen. Att ändra i dödsboets tillgångar innan bouppteckningen kan klassas som bedrägeri (9 kap 1 § Brottsbalken, BrB) som förskingring (10 kap 1 § BrB). Själva uttagandet av tillgångar ur ett dödsbo kan klassas som stöld ur dödsbo (8 kap 1 § BrB). En sådan handling som dottern har företagit i detta fall är inte tillåtet och kan anses vara en brottslig handling. 

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du vill ha vidare hjälp i ärendet: Önskar du vidare hjälp i processen eller frågan, är du välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se 

lisa bengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”