FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 23/03/2020

Får man göra undantag från turordningsreglerna i företag med fler än tio anställda?

Får man undanta personer (2 st) vid uppsägningar om företaget har fler än 10 anställda?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Baserat på din fråga utgår jag från att den handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist och inte på grund av personliga skäl.

Reglerna kring uppsägningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska man i regel beakta de turordningsregler som finns i LAS. Turordningsreglerna går i princip ut på att den som blev anställd sist blir uppsagd först (sist in, först ut). Detta för att den med längre anställningstid har företräde framför den med en kortare (22 § LAS)

Undantagsregeln i LAS

Det finns en regel som säger att en arbetsgivare, innan turordningen fastställs, får undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten i de fall företaget har högst 10 arbetstagare (22 § 2 stycket LAS). Det är ett undantag till de generella turordningsreglerna som då endast gäller när företag har tio eller färre anställda.

Undantag genom kollektivavtal

Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan denne tillsammans med facket upprätta en s.k. avtalsturlista där man kommer överens om en annan turordning om vilka som ska sägas upp eller få stanna kvar, t.ex baserat på arbetstagarnas kompetens. Turordningen kan i princip se ut på vilket sätt som helst, men den får inte vara diskriminerande eller strida mot god sed på arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Det är inte tillåtet att undanta två arbetstagare med stöd av undantagsregeln i 22 § LAS om företaget har fler än tio anställda. Däremot är det möjligt för en arbetsgivare att upprätta en avtalsturlista tillsammans med facket där man frångår de vanliga turordningsreglerna och själva bestämmer turordningen bland arbetstagarna, så länge som turordningen inte är diskriminerande eller strider mot god sed på arbetsmarknaden.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?