Får man gå ut på stan med skyddsdräkt och skoja/pranka i coronatider?

2020-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar om det är lagligt att gå ut på stan med gasmask och matchande skyddsdräkt? Bror och jag har tänkt skoja lite och då är det i full mundering. Lagligt eller inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det avser du att gå ut och skoja med allmänheten genom användning av skyddsmask och skyddsdräkt. Eftersom du inte beskriver mer specifikt än så kan jag inte närmare avgöra om dina handlingar skulle vara brottsliga eller inte. Däremot kan jag ge några generella utgångspunkter.

Det är inte någonstans explicit förbjudet att skoja, pranka och dylikt. Däremot är det heller inte garanterat att man inte begår brott bara för att man skojar.

Som jag ser det finns det inget direkt förbud mot att bära skyddsmask och skyddsdräkt. Huruvida handlingen är brottslig eller inte kommer därför vara beroende på hur ni agerar. Att exempelvis hetsa mot människor eller på annat sätt bete sig hänsynslöst skulle kunna utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Att bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse kan medföra att kraven för brottet förargelseväckande beteende uppfylls enligt 16 kap. 16 § brottsbalken. Vad som är ett förargelseväckande beteende är flytande och får avgöras i varje enskilt situation utifrån de specifika omständigheterna som råder. Att i coronatider klä upp sig i skyddsdräkter för att skoja med folk kanske inte är den bästa idén om man vill vara på den säkra sidan. Agerandet är dock som sagt inte automatiskt brottsligt. Däremot skulle man kunna argumentera för att sådant agerande du beskriver kan vara ägnat att väcka förargelse, beroende på hur det utförs.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Då jag inte känner till de närmare omständigheterna för hur ni tänker skoja med folk kan jag inte ge mer detaljerat svar.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86931)