Får man gå in på någon annans tomt och där spela in samtal med sin telefon?

FRÅGA
Får man gå in som privat person till någon annans territorium alltså tomt (oinbjuden) och sätta igång telefonen på inspelning, spela in samtalen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB) och situationen du beskriver aktualiserar Brottsbalkens 4 kapitel gällande brott mot frihet och frid.

Det finns två moment av situationen du beskriver, nämligen dels att en person tar sig in på någon annans tomt och dels att man spelar in den andre personens samtal.

Att gå in på någon annans tomt kan vara hemfridsbrott. (4 kap. 6§ 1 stycket BrB) Det är inte bara själva bostaden som omfattas av hemfridsbrott, utan även närliggande trädgård eller gård. Det krävs dock inte bara att man har vandrat in på någon annans gård, utan det krävs också att man övervunnit något slags hinder. Ett sådant hinder brukar vara ett staket eller om man blivit tillsagd att man inte får vara där. Skulle personen som går in på tomten övervunnit ett sådant hinder skulle det kunna vara hemfridsbrott. Detta beror dock som du ser på omständigheterna omkring. Det finns många fall där det inte är brottsligt att gå in på någon annans tomt, exempelvis om en person går in på en gård genom en grind, om personen håller sig på en väg och inte möts av några förbud.

Också att spela in någon annans samtal kan vara brottsligt. Jag utgår från att personen velat hålla sig hemlig och inte deltagit i samtalen själv. Eftersom personen ifråga inte själv deltagit i samtalen och personen har tagit upp samtalen med hjälp av telefonen, som är ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud blir brottet olovlig avlyssning aktuellt. (4 kap. 9a§ BrB) De samtalen som kan vara brottsliga att spela in är dels om någon talar i enrum (till exempel en bön), dels om någon samtalar med någon annan, och dels att spela in förhandlingar vid ett sammanträde eller sammankomst dit allmänheten inte är inbjuden. För att avlyssningen ska vara brottslig krävs också att den är hemlig och olovlig. I din fråga verkar personen ha gjort det utan lov och i hemlighet, och utifrån den informationen jag har att gå på bedömer jag att det skulle kunna vara olovlig avlyssning.

Sammanfattningsvis kan det faktum att personen gått in på tomten innebära att personen begått hemfridsbrott och det faktum att personen sedan spelat in samtal med sin telefon innebära att personen begått brottet olovlig avlyssning.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1208)
2021-07-31 Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?
2021-07-31 Förhindra grannar från att använda ens brygga
2021-07-31 Träna lös hund på allmän plats
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?

Alla besvarade frågor (94588)