Får man gå in på en privatägd gård och fotografera?

Fär man gå in på en privatägd gård, när ägaren inte är hemma, trampa omkring garage och lada och annan förvaring osv och fotografera, samt vidarebefodra och offentliggöra dessa foton?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Det brott som möjligen kan aktualiseras i ditt fall är Hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § Brottsbalken.

Enligt paragrafen kan den person som olovligen tränger sig in eller stannar kvar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus eller gård eller fartyg kan göra sig skyldig till hemfridsbrott.

Att person tränger sig in innebär att ett hinder av fysisk eller psykisk art måste övervinnas. Det kan tillexempel vara att klättra över staketet till en gård, eller att personen går in gården trots att ett uttalat förbud finns.

Hemfridsskyddet gäller där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Det finns någon definition av bostad, och även ett tält eller en husvagn kan anses utgöra en bostad. Dock omfattas inte hus som är övergivna eller obebodda av bestämmelsen.

Förutom bostad så innefattas även gård eller trädgård som tillhör bostaden. Gården behövs dock inte inhägnas om det framgår att den tillhör bostaden.

Intrånget måste även göras olovligen för att bestämmelsen ska bli tillämplig. Det avgörande är alltså att du som gårdsägare inte vill att personen ska vara där.

Är dessa bestämmelserna uppfyllda så det alltså olovligt att gå in på en gård och trampa omkring i garage och lada.

Angående fotograferingen så har jag svårt att se att det skulle kunna uppfylla någon sorts av olovlig fotografering enligt brottsbalken. Om jag förstått det rätt så omfattar endast fotograferingen bilder av ladan, gården osv – och det är inte olagligt att fotografera.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”