Får man gå in i en affär man blivit portad från?

Om man är portad från en affär för snatteri. Hur blir det då om butiksägaren som jobbade där då man blev tagen har blivit butiksägare i en ny affär. Får man inte gå in där då heller eftersom han jobbar i den nya affären eller hur är det med det

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Butiksägarens "portning" saknar helt och hållet verkan mot dig

Du undrar om det faktum att du blivit "portad" från en butik, innebär att du är portad också från en annan butik som chefen för den första butiken tagit över. Innan jag kan besvara denna fråga, måste jag dock fastslå vilken verkan portningen rent faktiskt har mot dig.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1995 s. 84 slagit fast att det faktum att en näringsidkare förbjudit en enskild person att vistas i dennes lokaler ("portat" denne), inte innebär att det faktiskt är olagligt eller på annat vis otillåtet för den personen att bevista de lokalerna under de tider allmänheten har tillträde till dem.

Med andra ord, så innebär det faktum att en butiksägare "portat" dig inget hinder mot att du går in i dennes lokaler.

Frågan du har ställt, måste alltså besvaras på så vis att butiksägarens "portning" saknar rättsverkan mot dig; du kan utan vidare gå in i samtliga dennes butiker under de tider allmänheten har tillträde till dessa. Däremot så står det naturligtvis butiksägaren fritt att vägra sälja till dig - men att inträda i själva butiken står samtidigt dig fritt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, och om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar får du gärna ställa fler frågor i stil med den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo