Får man filma sin sambo i hemmet?

FRÅGA
min sambo har filmat mig i 2 månader , nu är det världens bråk , känner mig kränkt i privatlivetfår man göra detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det en brottslig gärning?

Framgår inte av din information var din sambo har filmat dig, jag kommer utgå från att det är inomhus i eran bostad. Din sambo skulle isåfall kunna gjort sig skyldig till brottet kränkande fotografering, 4 kap. 6 a § brottsbalken (BrB). Där föreskrivs att "den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år."

Bestämmelsen förutsätter således att det ska ha skett olovligen och i hemlighet, framgår inte av din information om du vetat om det eller inte. Är det så att du inte vetat om det förrän nu, skulle det således kunna utgöra en brottslig gärning. Svaret på din fråga blir isåfall nej, det är inte tillåtet att i hemlighet filma sin sambo utan dennes samtycke.

Vad kan du göra?

Om du vill skulle du kunna göra en anmälan till polisen, att du anger brottet till åtal. Om åklagaren väljer att väcka åtal, skulle du kunna föra ett enskilt anspråk i samband med åtalet och yrka på att få skadestånd, t.ex. kränkningsersättning från din sambo.

Hoppas du fått svar på din fråga!

MVH

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?