FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis21/02/2021

Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?

Jag blev stoppad av polis efter att ha pratat i telefon samtidigt som jag körde.

Poliskvinnan som stoppade mig var som oftast dryg och otrevlig utan anledning. Min flickvän satt i passagerarstolen och höll sin telefon i knän och riktad mot polisen. Hon får då en tillsägelse att SLUTA FILMA.

Jag påpekade att vi sitter i vår egen bil och har all rätt i världen att filma vad vi vill.

Polisen säger igen, sluta filma, jag försöker göra mitt jobb.

Jag tycker att det är ett klart brott mot min rättighet att dokumentera det som händer och skulle vilja anmäla polisen i fråga. Mest för att klargöra att hon gör fel.

Hur går man vidare med det här på bästa sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att det är tillåtet att filma eller fotografera människor på allmän plats utan deras samtycke. Om du blir stoppad av polisen när du är ute och kör bil kan vi konstatera att det rör sig om en allmän plats där du alltså har rätt att filma. Dock finns det begränsningar i hur du får filma polisen. Om du filmar på ett sådant sätt att du stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna har polisen rätt att avvisa eller avlägsna dig från platsen. Eller om filmandet hindrar polisens arbete eller stör den allmänna ordningen kan polisen ha rätt att avvisa dig från platsen, (13 § PL).

Att störa den allmänna ordningen innebär att ditt uppträdande innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från allmän synpunkt. Detta är inget som kan avgöras utifrån vad en enskild polisman tycker är obekvämt eller olämpligt. Det kan sägas att endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en polismans tillsägelse innebär inte att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande är vilka följder det kan få ur ordningssynpunkt om man inte lyder.

Sammanfattningsvis har polisen ingen rätt att stoppa dig från att filma dem ifall du inte bryter mot lagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om polisen gör fel när de använder våld eller tvång, så har du ingen rätt att göra motstånd mot ett polisingripande. Detta följer av att det inte finns en nödvärnsrätt mot polisen. Du kan då göra dig skyldig till brottet våldsamt motstånd, vilket är kriminaliserat i 17 kap. 4 § brottsbalken. Men vad gäller din situation så skulle du kunna anmäla situationen, men du måste ha i åtanken att bevisbördan ligger på dig. Detta innebär att det är du som ska visa att polisens agerande var fel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Maryam NaqqarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”