FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/04/2020

Får man filma polisen?

Hej! Om man är ute och kör bilen så stoppar polisen dig och vill utföra kontroll( oavsett vad det är för kontroll) , har man rätt att filma dem när dom gör sitt jobb?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att det är tillåtet att filma eller fotografera människor på allmän plats utan deras samtycke.
Däremot att filma någon i ett privat utrymme (exempelvis inomhus i en bostad, på en toalett, omklädningsrum eller liknande) kan vara kränkande fotografering (4 kap 6 a § Brottsbalken) vilket man kan bli straffad för.

Om du blir stoppad av polisen när du är ute och kör bil kan vi konstatera att det rör sig om en allmän plats där du alltså har rätt att filma. Dock finns det begränsningar i hur du får filma polisen.

Om du filmar på ett sådant sätt att du stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna har polisen rätt att avvisa eller avlägsna dig från platsen (13 § PL).
Att störa den allmänna ordningen innebär att ditt uppträdande innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från allmän synpunkt. Detta är inget som kan avgöras utifrån vad en enskild polisman tycker är obekvämt eller olämpligt. Det kan sägas att endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en polismans tillsägelse innebär inte att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande är vilka följder det kan få ur ordningssynpunkt om man inte lyder.
Om polisen ska göra ett ingripande (avvisa eller avlägsna från platsen) krävs det också att detta ingripande verkligen är nödvändigt för ordningens upprätthållande. I första hand ska man alltid överväga möjligheten att ingripa genom tillsägelser och anmaningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att du har rätt att filma polisen då det är på en allmän plats och att du inte stör den allmänna ordningen (exempelvis försvårar polisens arbete) genom att filma.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo