Får man filma någon utan personens samtycke?

FRÅGA
Hej! Får man filma en person med sin mobil som tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i Sverige är att det är tillåtet att filma och fotografera andra människor utan deras samtycke. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder detta. Dock finns det ett undantag från denna utgångspunkt. Brottet kränkande fotografering finns reglerad i Brottsbalken. Av lagbestämmelsen framgår det att någon som tar bild eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett , i ett omklädningsrum eller ett liknande utrymme och personen samtycker inte till detta ska dömas för kränkande fotografering. Straffet är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6a § Brottsbalken).

Svaret på din fråga är således att det är som utgångspunkt tillåtet att filma personen, trots att denne tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad. Dock kan handlingen bedömas som kränkande fotografering, vilket är straffbelagt, om personen som du filmar befinner sig i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1130)
2021-03-02 Är det otillåtet att fotografera en person utan samtycke?
2021-03-01 Vad innebär olovlig avlyssning?
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande

Alla besvarade frågor (89867)