Får man filma i kommunhus?

FRÅGA
Får man filma inne på en offentlig lobby så som socialförvaltningen och kummun huset osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att var och en har rätt att filma/fotografera vad som helst och vem som helst, särskilt om det är på allmän plats. Nu är dock inte socialförvaltningen eller kommunhus allmänna platser. Vad som gäller då är att det är tillåtet att filma eller fota så länge inte något undantag är gällande.

Ett undantag kan vara att det föreligger fotoförbud på grund av att området är ett s.k. skyddsområde. Enligt 4 § 3 punkten skyddslagen (se också 7 § tredje stycket, ett skyddsobjekt behöver inte vara förenat med tillträdesförbud) kan socialförvaltning och kommunhus vara skyddsobjekt, om så har beslutats. Det ska vara tydligt om det är fråga om ett skyddsobjekt (22 § skyddslagen).

Är det inte fråga om ett skyddsobjekt finns vissa bestämmelser i brottsbalken (BrB) som kan begränsa rätten att fotografera. Det kan vara brottet kränkande fotografering (4 kap 6a § BrB) och ofredande (4 kap 7 § BrB), varpå den förstnämnda sannolikt inte är aktuell i det sammanhang du efterfrågar. Vad gäller brottet ofredande begränsar den också möjligheten att filma. Vad straffbudet resulterar i är att man som fotograf inte på ett hänsynslöst sätt får filma andra personer.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det är tillåtet att filma på socialförvaltningen samt i kommunhus om ingen av dessa, redogjorda undantag är aktuella.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll