Får man filma en person som utrycker att hon inte vill bli filmad?

FRÅGA
Hej! Får man filma en person med sin mobil som tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Är det olagligt att filma en person mot dennes vilja?

Som huvudregel är det inte olagligt att film någon utan dennes tillstånd. Vidare är det även tillåtet att bruka detta videomaterial för sin egna användning. Däremot finns det vissa undantagsregler och dessa hittar vi i Brottsbalken. Brottsbalken kommer följande att benämnas som "BrB".

När kan det bli olagligt?

Ofredande

Det kan vara olagligt att filma en person på en allmän plats om det faller in under brottet ofredande. Ofredande innebär att man kränker en persons frid genom att exempelvis på ett kränkande sätt följa efter personen och filma denna upprepande gånger (kap 4. 7§ BrB).

Kränkande fotografering

Vidare är det inte tillåtet att fotografera eller filma en person om det skett på ett kränkande sätt. Med kränkande menas enligt denna lag att en person har filmat dig i smyg, exempelvis på en privat plats, i ett omklädningsrum, i en bostad, på en toalett etc. (4 kap. 6 a §). Sker filmandet på en allmän plats anses det inte vara kränkande om det inte sker på sådant sätt att det utgör ofredande.

Förtal

Enligt regeln om förtal kan viss publicering av filmer vara olaglig. Det är otillåtet att sprida och publicera en film så att allmänheten kan ta del av den om innehållet är som sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfattas som klandervärd i sitt levnadssätt eller som brottslig. För att kunna dömas för förtal krävs det inte att uppgifterna är sanna men det krävs att spridaren haft avsikt att med filmens spridning bidra till andras missaktning (5 kap. 1 § BrB).

Sammanfattningsvis är det alltså som huvudregel inte olagligt att filma en person som tydligt utrycker att hen inte vill bli filmad. Det kan däremot bli olagligt om situationen är som sådan att det kan utgöra ofredande, dvs. att personen upprepande gånger blir störd och filmad på ett sådant sätt att det kränker personens frid. Vidare kan det även bli olagligt om det görs i smyg exempelvis i ett omklädningsrum.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88319)