Får man bygga en friggebod om det står en olovlig komplementbyggnad på tomten?

2021-08-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Friggebod om redan lovlig komplementsbyggnad på fastigheten.Hej, Har en fastighet med ett småhus om 120 kvm samt en olovlig komplements byggnad om 23 kvm som byggdes på 70 talet och används som gästhus. Det är inom dealjplaneområde och hela tomten punktprickad (får ej byggas på). Jag vill bygga en Friggebod. Frågan är inte om jag får det på punkprickad mark eller ej - för det vet jag grannar fått göra. Frågan är: om man får bygga Friggebod när man har en olovlig komplementsbyggnad på tomten? Man får ju inte ha mer än en Friggebod. Jag hävdar dock att den olovliga byggnaden inte är en Friggebod, då betydligt större än 15 kvm samt byggdes innan Friggebods reglerna kom. Från boverkets hemsida: "Om det finns en eller flera komplementbyggnader som är uppförda före 1 jan 1980 på tomten räknas deras area inte in i den sammanlagda arean på 15 kvadratmeter. Detta på grund av att reglerna om friggebodar då inte fanns. (jfr prop. 1978/79:111 bil. 12 sid. 93, prop. 2006/07:122 sid. 71-72 och jfr prop.2013/14:127 sid.75)"
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

jag förstår din fråga som att du undrar om man får bygga en friggebod (komplementbyggnad) trots att det redan finns en olovlig komplementbyggnad på fastigheten.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om man får ha mer än en komplementbyggnad på sin fastighet samt vilka åtgärder byggnadsnämnden kan vidta gällande den olovliga komplementbyggnaden

Din fråga regleras i plan. och byggnadslagen (PBL).

Vad gäller rörande den olovliga komplementbyggnaden?

Beroende på när den olovliga komplementbyggnaden är byggd kan byggnadsnämnden påföra dig byggsanktionsavgift alt. rättelseföreläggande. Däremot preskriberas rätten att ta ut byggsanktionsavgift efter 5 år och möjligheten att meddela rättelseföreläggande efter 10 år (jfr 11 kap. 58 § PBL och 11 kap. 20 § PBL).

Det kan helt enkelt vara så att möjligheten att vidta åtgärder med anledning av den gamla komplementbyggnaden är preskriberat.

Vad gäller om man bygger en friggebod på tomten?

Huvudregeln är att du har rätt att bygga en friggebod (9 kap. 4 § PBL), däremot kan kommunen ha särskilda föreskrifter vilket du bör göra dig uppmärksam på (jfr 9 kap. 8 § PBL). Utifrån den proppen du har citerat är min bedömning att du troligen får bygga ytterligare en friggebod inom ramen för reglerna idag.

Däremot bör du begära ett förhandsbesked vilket innebär att byggnadsnämnden gör en preliminär bedömning som du kan förhålla dig till. Denna är sedan bindande 2 år efter det att den meddelats (9 kap. 17-18 §§ PBL).

Slutsats

Om det är så att preskriptionsfristerna för att intervenera på den olovliga byggnaden löpt ut kan inte kommunen begära att du river byggnaden. Däremot bör du begära ett förhandsbesked för din tilltänkta byggnad då det kan vara så att det aktualiseras specialfall med tanke på att du har en per definition komplementbyggnad på marken.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96428)