Får man bli uppsagd utan sakliga skäl vid provanställning?

FRÅGA
Hej jag hade jobbat på ett företag i 6 veckor som provanställd när helt plötsligt produktionsledaren säger att jag ska komma till kontoret en sväng, där blir jag uppsagd med omedelbar verkan och får lämmna alla mina kläder och verktyg och gå hem utan förvarning eller nånting. Får dom göra så och jag vet inte ens varför jag blev uppsagd de sa bara att jag inte passar in här samt att jag får lön oktober ut utan att behöva jobba fast de har 2 veckors uppsägning men jag fick sluta nu , fast jag jobbat på osv aldrig fått någon varning innan. Alltid varit omtyckt på jobbena jag haft. Är snäll osv inge tjafs heller.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal som gäller. Därför bör du veta vilket kollektivavtal din anställning omfattas av. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

En provanställning är en visstidsanställning som får vara högst sex månader lång. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut, (6 § LAS). En provanställning är alltså en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen.

I LAS står det att om arbetsgivaren vill lämna besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att förvarna den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Denna plikt för arbetsgivaren att meddela dig ska inte förväxlas med en uppsägningstid. Rätt till uppsägningstid finns inte vid provanställning om det inte står skrivet i kollektivavtalet.

Om arbetsgivaren inte underrättar dig två veckor i förväg, kan du hävda att du har rätt till att arbeta under den tidsfristen, eller avtala om att du åtminstone får lön för motsvarande två veckors tid. Du bör alltså ha rätt att få lön i två veckor efter att du blev uppsagd även om du inte får fortsätta jobba på företaget.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82649)