Får man besöka Sverige under handläggningstiden för uppehållstillsånd?

2020-03-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Kan en person som väntar på uppehållstillstånd åka på besök i Sverige och stanna 90 dagar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller?

Huvudregeln som gäller angående att besöka Sverige under ansökningstiden för uppehållstillstånd finns i 5 kapitlet 18 § utlänningslagen.

Huvudregeln i denna paragraf anger att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Det innebär att en person som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige inte får vistas i landet under ansökningstiden.

Undantag

Det finns vissa undantag till denna regel och de hittar man också i 5 kapitlet 18 §. Dessa undantag är exempelvis att personen som ansöker har flyktingstatus eller att ansökan avser en förlängning på ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd eller om utlänningen avser att ingå äktenskap med en person som är bosatt i Sverige (som alltså är den person utlänningen har stark anknytning till) och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Sammanfattning

Det beror alltså på den sökandes situation. Jag saknar information om personens status för att kunna avgöra om undantagen faller in eller inte. Men huvudregeln är som sagt att man inte får besöka Sverige innan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll