Får man besöka Sverige i väntan på uppehållstillstånd?

Hej det är så att jag väntar barn med min man som bor i Serbien. Jag är född här och har svensk medborgarskap och han har serbiskt. Min fråga är eftersom han ska söka om uppehållstillstånd pgv anknytning till barnet då barnet blir fött. Får han komma efter ansökan är inskickad till Sverige och besöka sitt barn under handläggningstiden?

Jag har hört att dem, inte kollar på inkomstkraven om man ansöker via anknytning till barnet stämmer det?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer finns dels reglerad i utlänningslagen (UtlL) och dels i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen).

När gäller försörjningskravet?
En möjlighet till att få uppehållstillstånd i Sverige är genom anknytning.

Uppehållstillstånd ska t.ex. ges till en person som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, alternativt att uppehållstillstånd får ges när det finns en avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande om förhållandet framstår som seriöst m.m. (5 kap. 3-3a §§ UtlL). Detta under förutsättningen att det s.k. försörjningskravet är uppfyllt vilket innebär att personen som man åberopar anknytning till både kan försörja sig själv och den som ansöker samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och den som ansöker (5 kap. 3b § UtlL och 9 § begräsningslagen).

Försörjningskravet gäller däremot inte om den man åberopar anknytning till är ett barn, precis som du själv har förstått (5 kap. 3c § UtlL och 10 § begränsningslagen). Men när det gäller att åberopa anknytning till ett barn så är det enbart möjligt att få uppehållstillstånd som förälder till barnet om barnet kommit till Sverige som ensamkommande flykting eller annan skyddsbehövande (5 kap. 3 § 4p UtlL).

Din man behöver alltså söka uppehållstillstånd genom anknytning till dig utifrån informationen du har lämnat och därmed behöver försörjningskravet vara uppfyllt.

Får man besöka Sverige under handläggningstiden?
Huvudregeln säger att en person som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om detta och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § UtlL). Ur denna bestämmelse kan vi alltså konstatera att din man inte får besöka er innan besked om uppehållstillstånd har getts. Det finns vissa undantag från den precis nämnda huvudregeln men de blir tyvärr inte tillämpliga i er situation (5 kap. 18 § 2 stycket UtlL).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Melina TrydegårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”