Får man behålla sitt försörjningsstöd om man avstår från ett arv?

2019-07-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Känner en som lever på ekonomiskt bistånd som nu kommer få ärva en liten summa pengar, tänkte höra om han kan avstå sin del av arvet och ge det till sin mamma så han inte får den tillgången då ekonomisk bistånd upphör då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som reglerar frågor om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning. Försörjningsstödet är ett ekonomiskt bistånd för att hjälpa den som inte kan försörja sig själv. I förarbetena till socialtjänstlagen påpekas just att försörjningsstödet har karaktären av att vara ett yttersta skyddsnät för den som inte själv kan tillgodose sina behov (prop. 2000/01:80 s. 93).

Försörjningsstödet är alltså ett behovsbaserat ekonomiskt stöd. Det innebär att socialnämnden utreder om personen som ansökt om försörjningsstöd har behov av stödet, och tittar då på vilka tillgångar personen har och vilka eventuella inkomster personen uppbär. Behovsprövningen omfattar därför i regel alla tillgångar som en person har och endast i undantagsfall räknas inte vissa tillgångar med vid behovsprövningen.

Detta medför även att ett arv som en person hade fått tillgång till om inte personen avstått kan komma att bedömas som en tillgång som hade kunnat användas för försörjningen, och att behov av försörjningsstöd därmed inte föreligger om personen avstår från arvet. Att avstå från arvet kan betraktas som en gåva till den som istället får arvet, och kan medföra att personen i fråga inte bedöms ha försökt bidra till sin egen försörjning och att rätten till försörjningsstöd därför faller bort.

Rätten till försörjningsstöd kan dock inte anses ha gått förlorad för evigt bara för att man avstått från ett arv, men kan innebära att personen under en viss tid inte anses ha behov av försörjningsstöd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå B9 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-29 01:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (988)
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?
2019-08-01 tvångsomhändertaget barn

Alla besvarade frågor (72058)