FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt18/10/2018

Får man begrava och kremera ett avlivat husdjur själv och får man äta upp delar av husdjuret först?

Så vitt jag kan förstå så får jag när som helst avliva mitt husdjur och tex begrava det på min tomt (undantaget bland annat höns etc), eller hur?

Men får jag som privatperson kremera mitt husdjur på egen hand?

Och får jag äta upp/äta delar av mitt husdjur?

Jag har försökt tolka lagen kring detta men kan inte se att det specifikt står att det är olagligt att tex äta en del av min katt innan jag begraver den, efter att den dött.

Jag har nämligen hört talas om folk som tex ätit upp barnens kaniner och marsvin när de dött/blivit avlivade av olika anledningar.

Mvh djurvän

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ja, du har förstått rätt när det gäller att avliva och begrava djur. Jag ska förklara lite mer i detalj vad som gäller både för begravning, kremering och ätandet av husdjur. Inledningsvis vill jag säga att sättet som djur hanteras i lagtext kan upplevas som främmande för många personer. Ofta beror det på att djur räknas som objekt i juridiken, eller med andra ord ses de som mer lika saker än människor i lagtext.

Jag kommer ta upp regler i djurskyddslagen, brottsbalken (BrB) och i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2014:43.

Har du ett husdjur får du avliva det, så länge inte sättet som djuret avlivas på orsakar onödigt lidande

Det finns inte något som hindrar att du avlivar djur. Visserligen finns det regler som hindrar dig från att jaga fritt eller döda djur som tillhör utrotningshotade arter, men dina husdjur får du avliva när du vill. Har du djur ska du skydda dem från onödigt lidande (djurskyddslagen 2 §). Utsätter du avsiktligen eller oaktsamt djur för onödigt lidande genom misshandel, vanskötsel, överansträngning eller på något annat sätt kan du bli dömd för djurplågeri (BrB 16 kap. 13 §).

Onödigt lidande inkluderar dock inte död. Så länge du använder en metod som inte orsakar onödigt lidande när du avlivar ett djur, så är själva avlivandet inte ett problem. Som ett exempel kan jag nämna ett fall från domstolen där en person blev åtalad för djurplågeri efter att ha dränkt några kattungar hemma i badrummet. Eftersom det inte kunde bevisas att katterna led innan de dog, så friades personen. Att personen avlivade katterna var alltså i sig inte något fel enligt lag.

Husdjur får begravas så länge det inte finns någon risk för smittspridning

Du får begrava kroppen efter sällskapsdjur och hästdjur (SJVFS 2014:43 23 §). Det här inkluderar minigris och dvärgget. Anledningen till att man inte får begrava vissa andra djur är att det finns risk att sprida olika smittor. Det betyder att det är okej att begrava dina husdjur på din tomt så länge du inte misstänker att de led av någon farlig, smittsam sjukdom.

För att kremera husdjur krävs ett särskilt tillstånd från Jordbruksverket (se sida 9 i Jordbruksverkets information). Vill du kremera ett djur måste du därför vända dig till en godkänd kremeringsanläggning. Det går oftast att få hjälp med via en veterinär.

Inget förbud finns mot att äta ditt husdjur

Nej, det finns inte något förbud mot att äta upp dina egna djur efter att de har avlivats. Att äta upp en bit av din avlivade katt eller kanin ses på samma sätt i lag som om du köper en gris eller en gås föra slakta själv och äta. Den enda situationen som jag kan tänka mig att det inte är okej att äta djuret är om du har avlivat djuret för att det bär på någon smitta och sedan låter andra personer äta av det. Då skulle du eventuellt kunna hållas ansvarig för misshandel om personerna blir sjuka.

Sammanfattningsvis kan du alltså avliva ditt husdjur när som helst och begrava det på din tomt, så länge djuret inte led av någon smittsam sjukdom. Du måste få Jordbruksverkets tillstånd för att kremera djur. Vill du kremera ett husdjur måste du alltså kontakta någon som har en godkänd kremeringsanläggning. Det här är av sanitetsskäl.

Det finns inte något förbud mot att äta upp hela eller delar av ett dött husdjur. Olika djur skiljs inte åt i lagen på så sätt. Det är alltså lika okej att äta upp din katt eller hund, som det är att äta upp exempelvis en gås eller gris för att slakta och äta. Anledningen till det här är att det som förbjuds är att orsaka djur onödigt lidande, men dödandet av djur är inte olagligt i sig och räknas inte som onödigt lidande. Så länge metoden som används för avlivandet inte är onödigt plågsamt är det alltså inte olagligt att döda ett husdjur.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo