FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/01/2022

Får man bära kroppskamera som privatperson?

Får man bära kroppskamera som privatperson?

Det är ämnat som personligt skydd dom kvällar vi befinner oss ute på ett torg och bjuder på fika

och talar med folk. Ett slags "vuxna på stan" Att finnas där som lugnande effekt. Tyvärr är risken ofta att man utsätts för provokationer. Tanken är att det ska avskräcka om de vet att allt kommer på film.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Som utgångspunkt finns det inte något förbud mot att filma omgivningen på allmän plats även om personen är medveten/omedveten om detta eller om det sker mot dennes vilja. Det finns dock vissa begränsningar för när filmning kan vara straffbart.

Kränkande fotografering 4 kap. 6 a § Brottsbalken gäller vissa utrymmen som en bostad, toalett, omklädningsrum eller liknande utrymme. Det omfattar även situationer där en person befinner sig på allmän plats och man filmar ett privat sammanhang.

Att filma någon på ett påträngande sätt kan utgöra ett beteende som är straffbart som ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. För ett straffansvar krävs att gärningen är ägnad att kränka någons frid på ett kännbart sätt och gärningar som är ovälkomna, otrevliga eller obehagliga undantas som den enskilde rimligen ska kunna tåla, se prop. 2016/17:222, s. 58. Det ställs därmed höga krav för att det ska röra sig om en kännbar fridskränkning.

Fotografering i en rulltrappa under en kvinnas kjol i närhet av hennes underliv har ansetts vara sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § Brottsbalken. (se NJA 2017 s. 393)

Sammantaget är det som utgångspunkt tillåtet att filma omgivningen inklusive andra enskilda som befinner sig på allmän plats, så länge det inte rör sig om nämnda begränsningar.

Hoppas ovanstående information har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo